Energianeuvojan blogi

Energianeuvojan blogissa julkaistaan Thermopolis Oy:n energianeuvojien vapaamuotoisia kirjoituksia ja muuta materiaalia. Teemme myös katsauksia tuleviin energia-aiheisiin webinaareihin.

Blogi kirjoitetaan osana Energiaviraston rahoittamaa Alueellista energianeuvontaa. Kirjoitukset ovat kukin kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa rahoittajan kantaa.

Ilmalämpöpumpulla lämmitystä ja viilennystä kotiin

11/4/2024

Yllättävän nopeasti saapuu kesä ja helteet, jolloin asunnot lämpenevät ja aletaan kaivata viilennystä. Edullinen ratkaisu sisäilman viilentämiseen on investoida ilmalämpöpumppuihin, jotka talvella toimivat myös lämmitykseen. Lue lisää mitä huomioida ilmalämpöpumpun hankinnassa, asennuksessa ja käytössä.

Tulisijan käyttäjän on aika valmistautua lämmityskauteen

25/3/2024

Kevät etenee vauhdilla ja talvenselkä on jo taittunut. Polttopuut eli klapit ovat erinomainen lämmönlähde nykyisessä energiamarkkinatilanteessa, tarjoten kuluttajalle erinomaisen tavan suojautua sähkön hintapiikeiltä, joita parina viime talvena on riittänyt selätettäväksi.

Energy Equilibrium (Energiatasapaino) -hanke

8/1/2024

Energy Equilibrium (Energiatasapaino) -hankkeen tavoitteena on kehittää vuorovaikutteinen ja helposti sovellettava työkalu kuntien ja energiantoimittajien päätöksenteon tueksi. 

2023 blogikirjoitukset

31/10/2023 Sähköenergiajärjestelmät
Miten sähköenergiajärjestelmät toimivat Suomessa? Lue kirjoitus.
16/10/2023 Omakotitalon huolto- ja kunnostustarpeet
Omakotitalossa on vuosien kuluessa monenlaista huoltotarvetta. Tarpeet tulevat yhä lisääntymään kodin laitteistojen ja tekniikan lisääntyessä. Huoltotarpeet kohdistuvat rakennuksen ulko- ja sisäosiin sekä ulkoalueisiin. Lue kirjoitus.
19/9/2023 Aurinkosähköä julkisiin tiloihin
Mitä tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa aurinkosähköä julkisiin tiloihin? Lue kirjoitus.
28/2/2023 Joutsenmerkin sisältöä-yritysten huomioiminen
Käydään läpi vastuullisuutta merkkien valossa ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen sekä yrityksien mahdollisuuksia merkkien hakemiseen ja sen tuomaan lisäarvoon. Lue kirjoitus.
31/1/2023 Uusiutuvan energian kuntakatselmus
Kunnille tarjolla oleva uusiutuvan energian kuntakatselmus, jonka tarkoituksena on kartoittaa uusiutuvan energian kannattavia lisäämismahdollisuuksia keskittyen tulevaisuuteen. Lue kirjoitus.

2022 blogikirjoitukset

1/12/2022 Energiataloudellinen joulu
Joulu on rentouttavaa aikaa, kun saa rauhoittua ja tehdä mukavia asioita, joista itse nauttii. Jouluun kuuluvat yleisesti jouluvalojen laittaminen, kinkun paistaminen sekä joulusauna. Jotkut saattavat myös lähteä viettämään joulua sukulaisten luokse. Tässä joulukuun blogikirjoituksessa käydään läpi edellä mainittuja asioita, kuinka voimme tehdä ne energiataloudellisesti sekä sähköä säästämällä. Lue kirjoitus.
21/11/2022 Pientalojen säännöllinen huolto
Pientaloja on monenlaisia ja olisi hyvä tunnistaa minkälainen meidän oma pientalomme on. Kun tiedämme lämmitysjärjestelmästä, ilmanvaihdostamme ja sähkönkäytöstämme paremmin, voimme tehdä huoltotoimenpiteitä ja remontteja, jotka parantavat asuntomme energiatehokkuutta sekä asumismukavuutta. Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme säännöllisiä huolto- sekä energiaremonttitoimenpiteitä pientaloille. Lue kirjoitus.
13/10/2022 Astetta alemmas -kampanja ja yritykset
Valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja Astetta alemmas -kampanja käynnistyi 10.10.2022. Kampanja tarjoaa konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä. Syynä energiansäästötoimille ovat Venäjän sotatoimet Ukrainassa, jotka ovat johtaneet energian hinnan ja saatavuuden ongelmiin Suomessa ja koko Euroopassa. Talvella sähkönkäytön ja lämmityksen kustannukset ovat poikkeuksellisen korkealla. Tämän kuukauden blogikirjoitus käsitteleekin Astetta alemmas -kampanjaa sekä erityisesti yrityksien näkökulmaa varautumiseen ja energiansäästömahdollisuuksiin. Lue kirjoitus.
30/9/2022 Energiansäästömahdollisuudet kunnissa – varautuminen talveen 2022 – 2023
Kesästä lähtien koko Suomea on puhuttanut Venäjän Ukrainassa aloittamien sotatoimien osittain aiheuttama energian hintojen voimakas nouseminen. Suurinta hämmennystä on aiheuttanut sähkön hinnan nouseminen pitkän ajan ”normaalitasoon” nähden viisin- tai jopa kymmenkertaiseksi. Ihmiset ovat alkaneet oikeasti tehdä toimia kotinsa energiankulutuksen ja tulevan talven sähkölaskujen pienentämiseksi. Ilmalämpöpumppu- ja aurinkopaneelikauppa on käynyt kuumana, uusia tulisijoja on asennettu ja polttopuita hamstrattu kiihtyvällä tahdilla talven lähestyessä. Lue lisää syyskuun blogikirjoituksessa. Lue kirjoitus.
1/7/2022 Ilmalämpöpumpulla viilentäminen
Jälleen on taas kesä ja auringon lämmöstä on mukava nauttia, mutta välillä kuumuus voi tuntua liiankin tukalalta. Lämpimän puuhastelun jälkeen pihalla on mukava tulla kotiin sisätiloihin, jossa voi viilentyä päivän jälkeen sekä nukkua yön rauhassa ilman heräilyä ja hikoilua kuumuuden takia. Yksi tehokas keino kodin viilennykseen on hankkia ilmalämpöpumppu ja blogikirjoituksessa kerrotaan vinkkejä hankintaan ja käyttöön. Lue kirjoitus.
15/6/2022 Inspiraatiota ja ideoita yritysten energiansäästöön
Kestävät-ilmastoyhteistyössä on kerätty yritysten ilmastotekoja Alavudelta, Kauhavalta, Kuortaneelta, Kurikasta ja Lapualta. Yrityksissä on tehty monenlaisia toimia, kuten esimerkiksi tehostettu kierrättämistä, vähennetty ruokahävikkiä ja uudelleenkäytetty pakkausmateriaaleja. Hyviä tekoja on vielä paljon lisää, mutta tässä blogikirjoituksessa keskitytään yritysten energiansäästötekoihin. Lue kirjoitus.
25/5/2022 Energianeuvojan tilastokatsaus – energian hinnat nousseet
Blogimme edellisestä tilastokatsauksesta on ehtinyt kulua reilu vuosi, joten on taas aika katsoa mitä on tapahtunut. Yhteiskunnallisesti on siirrytty kriisistä toiseen. Koronakriisin ja sen yhteiskunnallisista vaikutuksista Ukrainan sodan kriisiin. Energian kannalta koronan vaikutukset näkyivät energiankulutuksen vähentymisenä eritysesti (lento)liikenteen puolella. Koronan jälkeen alkanut elpyminen ja nyt Ukrainan kriisi näkyvät arjessa energiahintojen nousuna. Johtaako kiristyvä tilanne jopa energiapulaan? Tilastokatsauksella nähdään muutokset aina viiveellä, koska tilastoja julkaistaan vuoden kaksi jälkijunassa. Viive on pidempi maailman tilatoissa, joten tässä tarkastellaan Suomen ja EU:n tilastoja. Kirjoituksen lopuksi on myös linkkejä lisää lukemiseen ja varautumiseen esimerkiksi tuon mahdollisen energiapulan varalta. Lue kirjoitus.
22/4/2022 Sähköautojen latauspisteet ovat ajankohtainen asia myös yrityksille
Sähköautot tekevät tuloaan ja samoin myös sähköautojen latauspisteitäkin tullaan tarvitsemaan enenevässä määrin. Oletko työnantajana harkinnut sähköautojen latauspisteiden asettamista työntekijöiden käyttöön? Oletko kiinteistön omistajana huomioinut lainsäädännön aiheuttavan velvoitteen sähköautojen latauspisteisiin liittyen? Tässä on tarjolla lyhyt oppimäärä lainsäädännön tuomista velvoitteista kiinteistön omistajalle sekä ARA:lta haettavissa tuista työnantajan investoidessa sähköautojen latauspisteisiin. Lue kirjoitus.
31/3/2022 Zero CO2- rakennusten energiatehokkuus korona-aikana
Tuet öljylämmityksestä luopumiselle ja hiilineutraalisuuden tavoittelemisille ovat osuneet Suomessa korona-ajalle. Näiden ja korona-ajasta selviämisen käytäntöjä on pohdittu ZeroCo2 hankkeen jatkoajalla, kuinka korona-aika on vaikuttanut energiatehokkuuteen rakennuksissa sekä mitä muita vaikutuksia muutoksella voi olla? Lue kirjoitus.
16/2/2022 Tukea ja infoja yrityksille energiankäytön tehostamiseen
Ovatko yrityksesi energiakustannukset nousseet? Pohditteko mitä asialle pitäisi tehdä vai oletteko jo kenties suunnittelemassa energiankäytön tehostamista tai investoimassa uusiutuvaan energiaan? Blogissa rahanarvoisi vinkkejä ja informaatiota saatavilla olevista tukieuroista. Lue kirjoitus.
22/1/2022 Täsmäkatselmukset pilotti
PK-yritys, säätiö tai seurakunta: Tutustu energiasäästöpotentiaaliisi tuetulla täsmäkatselmuksella. Täsmäkatselmus on uusi, muista tuetuista Motiva-mallin mukaisista katselmuksista poikkeava katselmusmalli, jossa tärkeintä on energiakäytön tehostamiskohteiden löytyminen. Täsmäkatselmuksen pilotointi suoritetaan vuosien 2021 ja 2022 aikana. Lue kirjoitus.

2021 blogikirjoitukset

22/12/2021Virkataloo Oy toteutti ilmanvaihtoremontin ja hyödynsi energiatuet
Virkataloo Oy:n ilmanvaihtoremontissa hyödynnettiin energiatukea ja samalla kiinteistön ilmanlaatu parani sekä energiaa säästyy. Lue kirjoitus.
24/11/2021 Marraskuun terveiset kunnille Alueelliselta energianeuvojalta
Alueellisen energianeuvojan marraskuun terveiset kunnille nostaa esille KETS yhdyshenkilöpäivällä esillä olleita ajankohtaisia aiheita, Motivan uuden energiakatselmuspilotin, sähköautojen latauspisteille tulossa olevan avustuksen sekä energiatehokkaiden hankintojen verkkokurssin ja julkistuswebinaarin. Lue kirjoitus.
12/11/2021 Energiaekspertti- kurssille
Taloyhtiön hoitokuluista 30–40 prosenttia menee energiankulutukseen. Säästetyt kilowattitunnit ja vesilitrat näkyvät suoraan euroissa, sillä energiakuluilla on iso vaikutus asukkaiden maksamiin hoitovastikkeisiin tai vuokriin. Energiaekspertti-kursseja on järjestetty ympäri Suomea ja toiminnan kautta energiaekspertit ovat toimeenpanneet taloyhtiöissä toimenpiteitä, joilla on saavutettu säästöä. Nyt kurssit on myös aloitettu Pohjanmaan maakunnissa ja Pohjois-Suomessa ja seuraava kurssi alkaa 17.11. Lue kirjoitus.
29/10/2021 Energiansäästövinkkien arviointi
Syksy on jo pitkällä. Illat pimenevät vauhdilla ja päivä valkenee aina vaan myöhemmin. Talveen siirryttäessä energiankulutus kasvaa ja kohonneiden energialaskujen myötä omat ajatukset kääntyvät helposti siihen, miten voisin vähentää energiankulutusta. Energianeuvonnassa annetaan paljon erilaisia vinkkejä tai suosituksia energian säästämiseen. Päätin pimenevän syksyn ratoksi hieman arvioida kahta säästövinkkiä erilaisten kriteerien näkökulmasta. Lue kirjoitus.
30/9/2021 Yhdessä enemmän
Energianeuvonnassa haluamme mahdollistaa ja avustaa kuntien välistä yhteistyötä erityisesti energiatehokkuuden osalta. Sitä varten järjestämme 27.10.2021 klo 9–11 virtuaalisen tapahtuman Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien kunnille. Lue kirjoitus.
23/8/2021 Energiatehokkuus ja energiansäästö näkyviksi tilastodatan avulla: Neuvoja lämmitysenergian normitukseen eli sääkorjaukseen
Energianeuvojan blogin ensimmäinen kirjoitus syntyi koronakevään 2020 aikana ja siinä pohdittiin etätöiden ja etäkoulun vaikutuksia erityisesti kodin sähköenergiakulutukseen. Kirjoituksessa käytiin myös kahden esimerkin avulla niitä seikkoja läpi, joilla voit arvioida omaa sähkönkulutustasi. Nyt jatkan aikaisemmassa blogitekstissä aloittamaani analyysia pientalon energiankulutuksesta tarkastellen sen osalta erityisesti lämmitysenergian sääkorjauksen eli normituksen merkitystä. Lue kirjoitus.
1/7/2021 Energianeuvojan kootut vinkit kesäisen asunnon ylilämmön välttämiseksi
Mistä kesä koostuu? Valoisista öistä, lämpimistä päivistä, lomasta, kasvimaasta, uimisesta, mökkeilystä ja vaikkapa huvipuistokäynneistä. Asumiseen liittyen kesään kuuluu usein liian korkeat sisälämpötilat ja tukalat yöt. Varsinkin jos sattuu tulemaan pidempi hellejakso. Tässä mielessä heinäkuiseen blogikirjoitukseen on pakattu tuttuja, mutta hyödyllisiä vinkkejä kodin lämpötilojen hallintaan kesän lämmössä. Lue kirjoitus.
23/6/2021 Terveiset kunnille Alueelliselta energianeuvojalta ja Keino-muutosagentilta
Ennen lomia on hyvä hetki pohtia, mitä syksyllä onkaan tulossa Alueellisessa energianeuvonnassa ja Keino-muutosagenttitoiminnassa. Lue kirjoitus.
1/6/2021 Tuulesta energiaa omakotitaloon
Oma pientuulivoimala? Energianeuvoja Paavo Rätti kuvaa kesäkuun blogissa prosessiaan oman tuulivoimalan hankintaan. Lue kirjoitus.
4/5/2021 Pohdintoja taloyhtiöfoorumeista ja energiatarkastuksesta
Kevät on ollut vilkasta aikaa taloyhtiöiden energianeuvonnassa. Kampanjan ollessa loppusuoralla pohditaan saatuja kokemuksia taloyhtiöfoorumeista ja energiatarkastuksista sekä tulevaisuudennäkymiä. Lue kirjoitus.
12/4/2021 Fiksu ja tarkka vedenkulutus säästää euroja myös energiankulutuksessa
Taloyhtiökampanjan vuokrataloyhtiöiden asukkaille suunnatun energiatehokkuuden asukaskampanjan aikana nousi esille erityisesti vedenkulutus. Tähän liittyen energianeuvojat Anne Viljanen ja Lea Hämäläinen kirjoittivat yleisluontoisen kirjoituksen vedenkulutuksesta. Lue kirjoitus.
17/3/2021 Katsaus koronavuoden vaikutuksista energiankulutukseen
Korona ja energia. Tässä kirjoituksessa energianeuvoja pohtii yleisen koronatilanteen vaikutusta maailman energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Gloobaalit heilahdukset tuottavat paitsi mieleenkiintoista dataa ja tutkittavaa myös muutoksia yksittäisen kuluttajan energiahinnassa. Tästä syystä myös energianeuvoja on aiheesta kiinnostunut. Lue kirjoitus.
3/2/2021 Energiatarkastus- uusi työkalu taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseen
Kun taloyhtiössä on ajankohtaista selvittää tulevia remontteja ja energiatehokkuuden parantamista, ensimmäisten askelien ottaminen on usein vaikeinta. Energiatarkastus on tuolloin helppo tapa lähteä liikkeelle. Taloyhtiön hallitus voi tilata tämän kevyen kartoituksen, jossa energia-asiantuntija selvittää taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä raportoi ne tilaajalle. Lue kirjoitus.
11/1/2021 Uusiutuvaa yhteisöenergiaa taloyhtiöiden Uuteen Vuoteen 2021
Uusi vuosi 2021 tarjoaa loistavat mahdollisuudet yhteisöenergian toteuttamiseen taloyhtiöissä. Ideoita energiaremonttien tekoon löytyy viime kesänä kuvatulta virtuaaliselta bussimatkavideoltamme edistykselliseen taloyhtiöön Tampereella (As Oy Pohjolankatu 18–20), jossa uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta on edistetty laajalla skaalalla. Keväällä 2021 alueellisessa energianeuvonnassa toteutetaan myös mittava taloyhtiökampanja. Luvassa on taloyhtiöille runsaasti energiatietoa webinaarisarjan merkeissä. Lisäksi mahdollisuuksia verkostoitumiseen energia-aihepiirissä tarjotaan taloyhtiöfoorumien kautta. Taloyhtiöille suositellaan myös uutta energiatarkastus -palvelua, jota eri yritykset tarjoavat kohtuulliseen hintaan ja jonka palveluntarjoajat löytyvät Motivan listauksesta. Lue kirjoitus.

2020 blogikirjoitukset

12/2020 Joulu on jo ovella
Energianeuvojamme Paavo Rätti jakaa joulun energiansäästövinkkejä. Luvassa on myös infoa taloyhtiöiden edustajille. Lue kirjoitus.
11/2020 Suomen ja Arabiemiirikuntien samankaltaisuudet ja erilaisuudet energia-asioissa ja kestävässä kehityksessä.
Työharjoittelija Joshua Kivisalo kertoo artikkelissa omia kokemuksiaan asumisestaan ulkomailla Arabiemiirikunnissa ja työskentelystään Thermopolis OY:ssä. Hän vertailee kestävää kehitystä ja energia-asioita Suomessa ja Arabiemiirikunnissa. Lue kirjoitus.
10/2020 Kunnat avustetaan eroon öljylämmityksestä – Kestävät-kunta Kurikka ottaa koppia
Kunnille on 5.10.2020 tarjolla uusi valtionavustus öljylämmityksen vaihtamiseksi uusiutuvaan energiaan pohjaaviin lämmitysjärjestelmiin. Kestävät -ilmastoyhteistyökunta Kurikassa on jo nyt vaihdettu useiden kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä öljystä maalämpöön ja uusi avustus aiotaan myös hyödyntää jatkossa. Lue kirjoitus.
9/2020 Öljylämmittäjiä kannustetaan energiamurrokseen
Öljylämmityksestä luopuvia pientalojen omistajia kannustetaan enimmillään 4 000 €:n tuen voimin vaihtamaan lämmönlähteensä ympäristöystävällisempään ja kansantalouden kannalta myös kestävämpään ratkaisuun. Tukihaku aukeaa syyskuussa ja hakemukset käsitellään Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Lue kirjoitus.
8/2020 Co2mmunity matka Tampereelle
Co2mmunity -hanketiimi teki matkan Tampereelle ja reissusta kuvattiin virtuaalinen bussimatka. Matkakertomuksesta saat esimakua tulevasta videosta. Lue kirjoitus.
07/2020 Kesä energianeuvojana
Thermopolis Oy:n toisessa blogikirjoituksessa kesätyöntekijä kertoo kesästään energianeuvonnan ja viestinnän parissa. Lue kirjoitus.
7/2020 Kodin sähkönkulutuksen seuranta
Thermopolis Oy:n ensimmäisessä blogikirjoituksessa pohditaan kodin sähkönkulutuksen seurantaa ja analysointia käyttäen verkkoyhtiöiden tarjoamaa kulutusseurantapalvelua. Kirjoitus sisältää myös kahden esimerkkikohteen sähkönkulutuksen analysointia.
Lue kirjoitus.

Energiaviraston rahoittama energianeuvonta