Energiansäästömahdollisuudet kunnissa – varautuminen talveen 2022 – 2023
30.9.2022
Pientalojen säännöllinen huolto
21.11.2022
Energiansäästömahdollisuudet kunnissa – varautuminen talveen 2022 – 2023
30.9.2022
Pientalojen säännöllinen huolto
21.11.2022

Astetta alemmas -kampanja ja yritykset

Valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja Astetta alemmas -kampanja käynnistyi 10.10.2022. Kampanja tarjoaa konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä. Syynä energiansäästötoimille ovat Venäjän sotatoimet Ukrainassa, jotka ovat johtaneet energian hinnan ja saatavuuden ongelmiin Suomessa ja koko Euroopassa. Talvella sähkönkäytön ja lämmityksen kustannukset ovat poikkeuksellisen korkealla. Tämän kuukauden blogikirjoitus käsitteleekin Astetta alemmas -kampanjaa sekä erityisesti yrityksien näkökulmaa varautumiseen ja energiansäästömahdollisuuksiin. [1]

Astetta alemmas -kampanja käynnistyi energiansäästöviikolla ja kampanja kestääkin yli lämmityskauden. Liittyminen kampanjakumppaniksi on ollut mahdollinen kaikille organisaatioille ja on sitä edelleen. Edellytyksenä liittymiselle on, että organisaatio vie kampanjan virallisia viestejä eteenpäin suomalaisille sekä sitoutuu yhteisönä näkyvän ja konkreettisen energiateon tekemiseen tulevalla lämmityskaudella. Kampanjakumppaneiksi ovat tervetulleita kaikki yritykset, yhteisöt, taloyhtiöt, kunnat, oppilaitokset, viranomaiset ja perheet: [1] Ilmoittaudu mukaan – Astetta Alemmas

Kuvien lähteet: Astetta alemmas

Tällä hetkellä Astetta alemmas -kampanjaan on liittynyt mukaan yhteensä 645 yritystä ja työyhteisöä. Monet yritykset ja yhteisöt ovat listanneet energiateokseen laskemalla huonelämpötiloja astetta alemmas sekä sammuttamaan ja vähentämään valaisimien käyttöä, tai vaihtamaan lamput led valoihin. Myös ilmalämpöpumppuja tullaan asentamaan tai korvaamaan sähkölämmitys kokonaan ilmalämpöpumpuilla. Työpaikoilla myös voidaan itse vaikuttaa samoihin asioihin energiansäästämiseksi kuin kotona. Yksi esimerkki yrityksellä on saunailtojen lopettaminen toistaiseksi. Me Thermopolis Oy:lla olemme ottaneet energiateoksemme viestiä Astetta alemmas -kampanjasta sekä järjestää kuluttajille suunnattuja tapahtumia viikon aikana. [2]

 

Säästövinkit yrityksille

Astetta energiatehokkaampi toimitila

Monilla yrityksillä on toimitilat ja näiden tilojen energiankulutusta on mahdollista vähentää oikeilla säädöillä ja asetuksilla. Avainasemassa ovat tarpeenmukainen ja oikein säädetty lämmitys, ilmanvaihto, valaistus, vedenkäyttö, jäähdytys ja sähkölämmitykset. Tyhjissä tiloissa voidaan pitää ylläpitolämmitys ja työskentelytiloissa työn mukainen lämpötila (+20–21°C). Toissijaisia tiloja, kuten varastoja voidaan alentaa mahdollisuuksien mukaan.  On tärkeää, että lämmityksen säätökäyrän asetusarvoa lasketaan aste kerrallaan ja sitä seurataan, näin voidaan hakea minimilämpötila. Ilmanvaihtoon voi asettaa käyntiajat tilojen todellisten käyttöaikojen mukaan sekä porrastaa käyntiinlähdöt. Varmista aina kuitenkin riittävä ilmanvaihto. Sisäänpuhalluslämpötilan oikea taso on (max.+18°C). Tilojen lämmitys tapahtuu lämmitysverkostolla, ei ilmanvaihdolla. Valaistuksessa tarpeettoman valaistuksen sammuttaminen ja ohjeistus tilojen käyttäjille valaistuksen käytöstä on hyvä askel eteenpäin. Valaistuksen kartoittaminen lähtee kohde- ja yleisvalaistuksen samanaikaisen käytön tarpeen sekä valaistuksen energiatehokkuuden selvittämisellä. Ulko- tai sisävalaistusta ohjaavan valoisuusnaturin puhtaus ja asetukset on myös syytä tarkistaa. Sähkölämmityksen käyttäjän on hyvä varmistaa kattokaivojen, räystäskourujen, luiskalämmityksen, lastauslaiturien, aluelämmitysten, autolämmitystolppien ja saattolämmitysten ohjausten toimivuus ja energiatehokkaat asetusarvot. Jäähdytyksessä kannattaa tarkistaa jäähdytyskoneikkojen sekä verkostojen asetusarvot ja käyntiluvat. Varmista, että tiloja jäähdytetään vain todelliseen tarpeeseen lämmityskaudella. Ei päällekkäistä lämmitystä/jäähdytystä. [3]

Lue lisää aiheesta energiatehokkaampi toimitila: Astetta energiatehokkaampi toimitila – Astetta Alemmas

Kuvan lähde: Astetta alemmas

Astetta kestävämpi työmatka

Työnantajan rooli yrityksessä korostuu työmatkaa ajatellessa. Työnantajat voivatkin monella tapaa edistää työntekijöidensä mahdollisuuksia osallistua energiansäästöön työmatkalla. Työnantaja voi tukea työmatkaliikkumista kehottamalla kulkemaan työmatkoja kävellen ja pyöräillen aina kun mahdollista. Pidemmillä matkoilla joukkoliikenteen käyttö on suositeltavaa, jos se on mahdollista. Työpaikalla voidaan ottaa käyttöön työsuhdepyörät ja työnantaja voi tarjota työsuhde-etuuksia työmatkapyöräilijöille. Tietojen kartoittaminen kiinteistön tiloista, kuten sosiaalitiloista ja auto- ja pyöräpysäköinnistä on tärkeää, jotta työmatka on kestävä ja mieluinen. Tarvittaessa näihin tiloihin voidaan tehdä parannuksia. Myös etätyön mahdollistaminen on yksi vaihtoehto työmatkaliikenteen vähentämiseen. Yhteisöllisyyttä työpaikalle tuo kimppakyytien järjestäminen ja se onkin yksi hyvävaihto edistää kestävää liikkumista. [4]

Lue lisää aiheesta kestävämpi työmatka: Astetta kestävämpi työmatka – Astetta Alemmas

Kuvan lähde: Astetta alemmas

Astetta parempi varautuminen sähkökatkoon yrityksissä

Yritysten on hyvä olla varautunut lyhyisiin, ennalta ilmoitettuihin sähkökatkoihin. Etukäteen ilmoitetun sähkökatkon varalle on hyvä laatia varautumissuunnitelma eri tilanteissa. Suunnitelmiin vaikuttavat esim. viikonpäivä, kellonaika, ulkolämpötila, toiminta tiloissa sekä laitteet ja järjestelmät. Suunnitelman tekemisessä auttaa, jos kohteessa on tehty sähköntarpeen kriittisyyden arviointi ja tunnistettu, mitä omassa toiminnassa tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Kriittisissä järjestelmissä olisi hyvä olla sähkökatkoja varten häiriötön sähkösyöttö (UPS) -järjestelmä, jonka avulla prosessit voidaan ajaa hallitusti alas. Kovilla pakkasilla on syytä varmistaa, ettei mikään ehdi jäätymään. Hyvän suunnitelman avulla voidaan minimoida sähkökatkon taloudelliset menetykset ja estämään laiterikot tai muut vauriot. Varmista katkon jälkeen järjestelmien ja laitteiden turvallinen ja energiatehokas toiminta kohteessa. Saman tarkastuksen voi vielä tehdä uudestaan vuorokauden kuluttua ja päivittää varautumissuunnitelmaa kokemusten pohjalta. [5]

Lisää aiheesta varautuminen sähkökatkoon yrityksissä löydät: Astetta parempi varautuminen sähkökatkoon yrityksissä – Astetta Alemmas

Lisää informaatiota Astetta alemmas -kampanjasta ja energiansäästövinkeistä löydät: Astetta Alemmas

Lähteet:

[1] Kampanjainfo – Astetta Alemmas

[2] Energiateot – Astetta Alemmas

[3] Astetta energiatehokkaampi toimitila – Astetta Alemmas

[4] Astetta kestävämpi työmatka – Astetta Alemmas

[5] Astetta parempi varautuminen sähkökatkoon yrityksissä – Astetta Alemmas