Energiansäästö on ympäristöteko - joka säästää myös kukkaroa

Energiaa kuluu paljon kotona, liikenteessä, työssä ja vapaa-ajalla. Välittömän lämmitys- ja sähköenergia käytön lisäksi myös hankkimiemme tavaroiden ja palvelujen tuottamiseen käytetään paljon energiaa. Näin siis kaikilla kulutusvalinnoillamme on vaikutusta. Teemme päivittäin ratkaisuja, joissa energia on yhtenä osatekijänä. Energiankäyttö on elämäntapa-asia, jossa arkisilla käyttötavoillamme on merkitystä. Jo pienetkin muutokset sekä energiatehokkuuden ottaminen yhdeksi hankintojen valintakriteeriksi vaikuttavat suotuisasti energiankäyttöön. Olemme erilaisia energiankäyttäjiä, sillä tutkimusten mukaan samankokoisissa ja tyyppisissä asunnoissa asuvat perheet kuluttavat energiaa hyvin vaihtelevasti. Kokonaisuudesta noin puolet käytetään lämmitykseen, viidennes menee lämpimän veden saantiin ja loppu jakautuu eri sähkölaitteiden kesken.