Energiansäästö on ympäristöteko - joka säästää myös kukkaroa

Energiaa kuluu paljon kotona, liikenteessä, työssä ja vapaa-ajalla. Välittömän lämmitys- ja sähköenergia käytön lisäksi myös hankkimiemme tavaroiden ja palvelujen tuottamiseen käytetään paljon energiaa. Näin siis kaikilla kulutusvalinnoillamme on vaikutusta. Teemme päivittäin ratkaisuja, joissa energia on yhtenä osatekijänä. Energiankäyttö on elämäntapa-asia, jossa arkisilla käyttötavoillamme on merkitystä. Jo pienetkin muutokset sekä energiatehokkuuden ottaminen yhdeksi hankintojen valintakriteeriksi vaikuttavat suotuisasti energiankäyttöön. 

Thermopolis toteuttaa alueellista energianeuvontaa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.

Energiavirasto kilpailutti alueellisen energianeuvonnan kaikissa Suomen maakunnissa. Thermopolis Oy valittiin energianeuvonnan toteuttajaksi Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Maksutonta energianeuvontaa tarjotaan kunnille, pk-yrityksille ja kuluttajille.

Jaamme tietoa:

  • kestävistä julkisista hankinnoista,
  • energiatehokkuussopimuksista,
  • energiakatselmustoiminnasta,
  • kuntien uusiutuvan energian kuntakatselmuksista,
  • uusiutuvan energian käyttöönotosta,
  • energiatehokkuuden parantamisesta ja
  • kuluttajan arjen energiankäytöstä.

Thermopolis Oy:n henkilöstö osallistuu energianeuvonnan toteuttamiseen. Voit katsoa yhteystietosivulta aiheeseesi sopivan yhteyshenkilö.

Energiaviraston rahoittama energianeuvonta