Hankintakeino – julkiset hankinnat

 

Hankintakeino – julkiset hankinnat

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 35 miljardia euroa, mikä on keskimäärin 16 % bruttokansantuotteesta. Hankinnoilla vaikutetaan merkittävästi esimerkiksi aluetalouteen ja ilmastopäästöjen kehitykseen pitkällä aikavälillä. Osaavilla hankinnoilla voidaan edistää uudenlaisten, kestävien ratkaisujen syntymistä.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Paikalliset muutosagentit auttavat hankintayksiköitä konkreettisissa kysymyksissä

Osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä toimivat KEINO-muutosagentit, jotka tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi alueen hankintayksiköitä. Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan muutosagenttina toimii Thermopolis Oy:n Matti Alakoskela. Alueellinen KEINO-muutosagentti auttaa etelä- ja keskipohjalaisia hankintayksiköitä konkreettisissa kysymyksissä, tieto- tai koulutustarpeissa sekä verkostoitumisessa. Tavoitteena on myös vahvistaa hankintojen roolia strategisena työkaluna.

Ota yhteyttä, mikäli haluat tietoa hankintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

 

Hankeaika

1.1.2019 – jatkuu

Rahoitus

Toiminta on osa KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa, jota rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätiedot:

Matti Alakoskela


Toimitusjohtaja
puh. 044 438 4200
matti.alakoskela@thermopolis.fi
 
Askeleet innovatiivisiin hankintoihin

 

Hankekumppanit: