Kesä energianeuvojana
2.7.2020
Kesä energianeuvojana
2.7.2020

Kodin sähkönkulutuksen seuranta

blogi-4_46380125

Kodin sähkönkulutuksen seuranta asunnoissa ja kodeissa

Ympäri Eurooppaa on julistettu poikkeustiloja, ihmisten liikkumista on rajoitettu, kouluja ja julkisia tiloja on suljettu. Kadut, kauppakeskukset, kirjastot ja muut julkiset tilat ovat hiljentyneet. Miten nämä kaikki vaikuttavat energiankäyttöön ja ilmansaasteisiin?

Photo by Diz Play on Unsplash

Energiankulutuksen ja ilmansaasteiden näkökulmasta poikkeustilat tuottavat mielenkiintoista dataa, jota tullaan tarkastelemaan monelta tasolta ja monesta näkökulmasta tulevina vuosina. Esimerkiksi Nasan [1] mukaan Kiinassa liikkumisen rajoitukset ovat johtaneet merkittäviin ilmasaasteiden vähentymisiin ja kansainvälinen energiajärjestö [2] toteaa, että öljyn globaali kysyntä on laskenut selvästi, kun esimerkiksi lentoliikenne ja autoilu ovat vähentyneet merkittävästi. Kuinka paljon poikkeusolot tulevat vaikuttamaan muuhun energiankäyttöön, kuten esimerkiksi sähkönkulutukseen, riippuvat siitä laajuudesta, jolla tuotanto- ja yritystoimintaa joudutaan ajamaan alas.

Valtakunnallisia ja globaaleja tilastollisia tarkasteluja joudutaan odottamaan hetken ajan, mutta oman energiankulutuksesi muutoksen voit arvioida vaikka heti. Tässä ja tätä seuraavissa blogikirjoituksissa käydään läpi keinoja oman energiakulutuksen seurantaan ja analysointiin. Aloitetaan sähkönkulutuksen tarkastelulla.

Oman energiankulutuksen tunteminen ja seuraaminen on tärkeätä myös normaaleissa oloissa. Kun seuraat energiankulutustasi säännöllisesti huomaat millaisin toimin voit säästää energiaa.

Vaikka nyt eletäänkin poikkeusoloja ja kiinnostus omaan energiankulutukseen voi nousta pinnalle, on oman energiankulutuksen tunteminen ja seuraaminen tärkeää myös normaaleissa oloissa. Kun seuraat energiankulutustasi säännöllisesti, huomaat millaisin toimin voit säästää energiaa.

Sähkökulutuksen analysointi yksinkertaisimmillaan

Sähkönkulutuksesi voit käydä tarkastamassa verkkoyhtiösi tarjoamasta kulutusseurantapalvelusta. Siellä voit hakea sähkönkulutustietosi eripituisille ajanjaksoille ja esimerkiksi kuukausi- tai tuntitasoilla.  Ennen kuin lähdet analysoimaan kulutustasi, käytä hetki kulutusseurantapalveluun tutustumiseen. Tämän jälkeen voit aloittaa analysoinnin. Käytä hyväksesi kulutusseurantapalvelussa olevia työkaluja ja tutki sähkönkulutuksesi käyriä. Pohdi mitkä asiat olisivat voineet vaikuttaa kulutuksen muuttumiseen.  Näetkö sähkökiukaan aiheuttaman piikin, entä kylmän talven ja lämpimän talven aiheuttaman eron sähkölämmityksessä? Etätyöskentelyn ja päivisin kotona olemisen vaikutus näkyy selkeimmin sähkönkulutuksesi vuorokautisen käyttöprofiilin muutoksissa.

Tällaisten kysymysten esittäminen on sähkönkulutuksesi analysointia yksinkertaisimmillaan. Seuraavaksi esitellään yksi lähestymistapa sähkönkulutuksen analysointiin kahden esimerkkikohteen avulla.

Eräs lähestymistapa sähkönkulutuksen analysointiin

Tähän on avattu sähkönkulutuksen analysointia. Analysoinnin apuna on kaksi esimerkkikohdetta. Ensimmäinen kohde on kaukolämmitteinen 100 m2 rivitaloasunto, jossa on sähkökiuas ja koneellinen poistoilmanvaihto. Toinen esimerkki on sähkölämmitteinen 120 m2 rintamamiestalo tyyppinen omakotitalo, jossa on keskeisesti sijoitettu ilmalämpöpumppu ja takka. Saunassa on puukiuas ja ilmanvaihto on painovoimainen eli sauna ja ilmanvaihto eivät kuluta sähköä.

Sähkönkulutuksen analysointi vaatii tietoa rakennuksesta ja sen järjestelmistä, ulkolämpötilasta sekä asukkaiden käyttäytymisestä ja näissä tapahtuneista muutoksista.

Rivitalo sijaitsee Länsi-Suomessa ja pientalo Etelä-Suomessa. Sijainnit vaikuttavat analyyseissä käytettäviin ulkolämpötiloihin. Esimerkkikohteissa asukkaat käyvät säännöllisessä päivätyössä, päivähoidossa ja koulussa. Huomioi omat aikataulusi, kun analysoit energiankulutustasi.   Lisäksi sähkölämmitteisen talon kulutusta ei normiteta tässä analyysissä, vaan pelkästään arvioidaan ulkolämpötilaan nähden. Tarkempi analyysi ja vuosien välinen vertailu vaatii normituksen. Käsittelen lämmityskulutustietojen normitusta myöhäisemmässä blogikirjoituksessa.

1. Aloita analysointi listamaalla sähköä kuluttavat laitteesi. Esimerkkinä olevassa rivitaloasunnossa on jatkuvasti päällä oleva koneellinen poisto. Tämän lisäksi ns. peruskuormaan voidaan laskea termostaattiohjauksella ympäri vuoden toimivan suihkuhuoneen (sähköinen)lattialämmitys sekä pakastin ja jääkaappi, jotka käynnistyvät säännöllisin välein. Muuta käyttäjäriippuvaisempaa sähkönkulutusta edustavat saunan sähkökiuas, uuni ja liesi, rumpukuivaaja ja pesukone, viihde-elektroniikka, valaistus ja muut kodinkoneet. Esimerkkinä olevassa pientalossa peruskuormaan kuuluvat huonekohtaiset lämpöpatterit, kellarin saunatilan lattialämmitys, lämpimän käyttövedenvaraaja, jääkaappi ja pakastin. Muita sähköä kuluttavia laitteita ovat uuni ja liesi, viihde-elektroniikka, rumpukuivaaja ja pesukone, valaistus ja muut kodinkoneet.

2. Kirjaudu energiankulutuksen seurantajärjestelmään ja hae energiakulutustietoja ensin vuositasolla. Vertaile onko kulutus pysynyt vuosittain suurin piirtein samalla tasolla? Ota mukaan ulkolämpötila ja katso onko keskilämpötilalla ollut vaikutusta sähkönkulutukseen. Mistä muista syistä erot ovat voineet johtua? Katso esimerkkilaskelmat alla olevista linkeistä. Klikkaamalla otsaketta näet kuvat ja analysointitekstin. Voit myös verrata keskimääräistä vuosikulutustasi keskimääräisiin sähkönkulutuksiin vastaavissa asunnoissa ja taloissa.

Rivitaloasunnon sähkönkulutus vuositasolla

 Pientalon sähkönkulutus vuositasolla

Vertaile kulutustasi keskikulutuksiin. Kuva: Motiva. [4].

3. Seuraavaksi tarkastele kuukausitason kulutusta esimerkiksi vuoden ajanjaksolla. Nousiko vuositason tarkastelussa jonkin vuoden kulutus mielenkiintoiseksi tai pitäisikö kahden vuoden kulutusta verrata toisiinsa kuukausitasolla? Näkyykö kuukausitason vertailussa ulkolämpötilan aiheuttamaa muutosta? Kylmällä säällä kulutus on korkeampi kuin lämpimällä säällä. Mitä muuta pystyt erottamaan kulutustilastoista? Esimerkkitarkasteluihin pääset jälleen klikkaamalla alla olevia kuvia suuremmiksi. Huom. vaikka näissä esimerkeissä tarkasteltava ajanjakso on valittu kalenterivuoden ajaksi, voit tehdä tarkastelun myös muulla ajanjaksolla.

Rivitaloasunnon sähkönkulutus kuukausitasolla

Pientalon sähkönkulutus kuukausitasolla

5. Seuraavaksi tarkastellaan valittua ajanjaksoa päivätasolla. Valitaan ajanjaksoksi kuukausi. Valitse tarkasteltavat ajankohdat tähän edellisellä tasolla tekemiesi havaintojen perusteella. Klikkaamalla kuvia saat jälleen esimerkit suuremmiksi. Tällä tasolla vertailtaessa sähkönkulutuksessa täytyy ottaa huomioon ulkolämpötilan lisäksi kuukausien eri pituudet sekä viikonloppujen ja arkipäivien rytmi.

Rivitalon sähkönkulutus helmikuussa ja joulukuussa 2019

Pientalon sähkönkulutus tammikuussa 2019 ja 2020

6. Tuntitason tarkastelu päivän ajanjaksolla on seuraavana. Nyt päästään tähän mielenkiintoiseen kysymykseen, miten koronaviruksesta johtuva poikkeustila on vaikuttanut kodin sähkönkulutukseen. 2020 vuoden lopussa tehdään poikkeustilan tarkastelua myös ylemmillä tasoilla, mutta nyt meillä ei ole käytössä tietoa kuin noin kuukauden ajalta. Rivitalo esimerkissä tehdään korona-ajan poikkeusolojen tarkastelua. Tätä varten valitaan kaksi arkipäivää, joista toinen on ennen poikkeustilaa ja toinen jälkeen. Yritetään vielä valita sellaiset arkipäivät jolloin ulkolämpötilat ovat olleet lähellä toisiaan. Pientalon tarkastelua ei tehdä tällä tasolla. Klikkaa taas kuva suuremmaksi ja pääset analysointitekstiin.

Tuntikulutus rivitaloasunnossa

Analyysin soveltaminen käytännön energiansäästöön

Kulutustietojen analysoinnin hyödyn saa, kun soveltaa analysoinnin tulokset käytäntöön.

Rivitalo esimerkin kulutustietojen analysoinnista huomataan, että suurimmat piikit sähkönkulutuksessa johtuvat saunan kiukaan käytöstä. Saunan käytön tarkastelu päivätasolla (ei ole avattu tässä artikkelissa) osoittaa, että saunailtoina kiuas on päällä noin 2,5 tuntia. Jos kiukaan päällä oloa saisi lyhennettyä vaikka 2 tuntiin tai 1,5 tuntiin, olisi tällä suuri merkitys asunnon sähkönkulutukseen.

Pientalo esimerkistä huomattiin, että sähkölämmityksen kulutuksen suuruus peittää alleen helposti muut sähkönkulutukseen liittyvät muutokset. Sähkökulutuksen voimakas riippuvuus ulkolämpötilasta hankaloittaa myös sähkönkulutuksen vertailua. Normittamalla sähkölämmitteisen kohteen sähkönkulutus, saataisiin paremmin näkyviin sähkönkulutuksen muutokset ja mahdolliset säästötoimet kuin tässä tehdyssä tarkastelussa. Yleisesti ottaen toimenpiteet, jotka vähentävät lämmityksen tarvetta vaikuttavat sähkönkulutukseen. Esimerkkinä tästä on sisälämpötilojen pitäminen suositelluissa rajoissa (kts. Alla oleva kuva).

Loppusanat

Verkkoyhtiösi tarjoamaa sähkönkulutuksen seurantapalvelua kannattaa käyttää. Pienellä vaivalla saat analysoitua sähkönkulutustasi ja voit myös pohtia millaisin toimin voit säästää sähköä. Muista myös todentaa saavutettua sähkönkulutuksen vähenemää seuraamalla kulutustietojen muutosta.

Edellä esitettyjen analysointien lisäksi kulutusseurantajärjestelmästä saat tuntikulutustietosi, joita tarvitset esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän mitoituksesta. Tuntikulutus kertoo myös kulutushuippusi, joka liittyy esimerkiksi sähkönkulutusjoustoon. Aurinkosähkö ja sähkönkulutusjousto ovat molemmat sen verran laajoja aiheita, että palataan niihin omissa kirjoituksissa myöhemmin.

Tulipas tässä ensimmäisessä kirjoituksessa monta aihetta seuraaville blogiteksteille. Toivottavasti innostut tekemään omia analyyseja sähkönkäytöstäsi ja lähdet seuramaan Energianeuvojan blogiamme jatkossakin.

Kirjoittaja:

Thermopolis Oy:n energianeuvoja Lea Hämäläinen lähestyy energia-aiheita teorian ja käytännön liityntäpinnassa.

Lähteet:

[1] NASA. Airborne Nitrogen Dioxide Plummets Over China. https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china. Luettu 24.3.2020.

[2] IEA. Global oil demand to decline in 2020 as coronavirus weighs heavily on markets. https://www.iea.org/news/global-oil-demand-to-decline-in-2020-as-coronavirus-weighs-heavily-on-markets. Luettu: 24.3.2020.

[3] Motiva. Seuraa sähkönkulutusta. https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/remontoi_ja_huolla/energiatehokas_sahkolammitys/seuraa_sahkonkulutusta Luettu: 3.4.2020

[4] Valmistaudu kulutusjoustoon. Motiva.  https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/valmistaudu_sahkon_kulutusjoustoon. Luettu: 2.4.2020.