Fiksu ja tarkka vedenkulutus säästää euroja myös energiankulutuksessa
12.4.2021
Tuulesta energiaa omakotitaloon
1.6.2021
Fiksu ja tarkka vedenkulutus säästää euroja myös energiankulutuksessa
12.4.2021
Tuulesta energiaa omakotitaloon
1.6.2021

Pohdintoja taloyhtiöfoorumeista ja energiatarkastuksesta

Pohdintoja taloyhtiöfoorumeista ja energiatarkastuksesta

Taloyhtiöiden hallituksilla ja asukkailla on päätösvalta siitä, millainen on kiinteistöjen energiatehokkuus ja miten korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat on tehty. Ammattimainen isännöinti ja kiinteistönhuolto ovat tässä hyvä apu, mutta päävastuu energiatehokkuuden toteuttamisessa jää kuitenkin osakkaille ja erityisesti taloyhtiön hallituksille. Lisäksi pienillä yhtiöillä ostettua isännöintiä ja/tai kiinteistönhuoltoa on vähän tai ei ollenkaan. Energiansäästössä voi kuitenkin saada tuloksia, jos asenne on oikea ja tietää mistä hakea tarvittavaa lisätietoa ja -tukea.

Yksi paikka tuen ja tiedon löytämiseen on Taloyhtiöfoorumi. Toinen paikka löytää tietoa ja tukea on alueellinen energianeuvonta ja nyt kevään aikana taloyhtiöille suunnatun webinaarisarjaan seuraaminen. Taloyhtiöt voivat myös tilata energiatarkastuksen, jossa asiantuntija tulee paikan päälle selvittämään taloyhtiön energiatehokkuuden edistämismahdollisuudet.

Taloyhtiöfoorumit taloyhtiöiden tukena energiatehokkuusasioissa

Taloyhtiöfoorumitoiminnan perusidea on yksinkertainen: kootaan yhteen naapuruston taloyhtiöiden hallitukset, perustetaan yhteistyöfoorumi ja ryhdytään tekemään ohjattua, tavoitteellista ja aktiivista yhteistyötä kiinteistöjen ja alueen kehittämiseksi.

Alueellisessa energianeuvonnassa edistetään taloyhtiöfoorumien perustamista ja niiden toimintaa. Tarkoituksena on, että taloyhtiöfoorumeista tulee paikka, jossa kaikenlaiset taloyhtiöt pääsevät edistämään omaa energiatehokkuuttaan. Energianeuvonta tukee taloyhtiöitä verkostoitumaan ja löytämään mahdollisuuksia jatkaa taloyhtiöfoorumin toimintaa. Taloyhtiöt päättävät osallistumisesta foorumin tapahtumiin itsenäisesti ja myös siitä haluavatko sitoutua foorumin toimintaan jatkossa vai ei.

Energianeuvonnan kevään 2021 taloyhtiökampanjan aikana taloyhtiöfoorumeiden aloituskokouksia on pidetty Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja toimintaa on vedetty Thermopolis Oy:n toimesta. Paikkakuntina ovat olleet Laihia, Vaasa, Kokkola ja viimeksi Seinäjoki. Kampanjan jälkeenkin energianeuvojat ovat tarvittaessa apuna uusien taloyhtiöfoorumien perustamisessa ja aloituskokouksien järjestämisessä. Vastaavaa toimintaa on jo tehty pääkaupunkiseudulla taloyhtiöklubi -nimikkeellä.

Periaatteessa mitkä tahansa taloyhtiöt voivat perustaa keskenään taloyhtiöfoorumin. Pääajatuksena on löytää vertaistukea ja yhteistä kehittämistä, eli saman tyyppisiä taloyhtiöiltä samalta alueelta. Entä jos taloyhtiöt eivät olekaan lähekkäin eikä saman ikäisiä? Tällöin jää joitakin Taloyhtiöfoorumitoiminnan synergioita käyttämättä. Mutta myös kauempana toisistaan sijaitsevat taloyhtiöt voivat verkostoitua. Kiinteistön iällä on merkitystä, jos halutaan erityisesti hakea vertaistukea. Onhan 1960- luvun kiinteistö erilainen kuin 2000- luvun vastaava. Energiansäästöön liittyvät toimenpiteet ovat niissä erilaiset. Taloyhtiöfoorumit ovat antoisa kohtauspaikka etenkin silloin, kun osallistuvilla taloyhtiöillä on samankaltaisia uudistus- ja peruskorjaustarpeita.

Foorumitoiminnassa on monia hyvä puolia mm:

  • edistetään hyvää ja energiatehokasta asumista
  • saadaan tietoa energiankulutusta vähentävistä toimenpiteistä sekä uusiutuvan energian käytöstä taloyhtiöissä
  • jaetaan hyviä käytäntöjä ja kokemuksia
  • yhdessä tehdessä voidaan myös saavuttaa rahallista hyötyä, jne.

Hyviä näkökohtia ja visoja. Onko toiminnan edut ymmärretty? Mielestäni niitä ei ole täysimittaisesti hyödynnetty. Monissa taloyhtiöissä olisi hyvä harkita liittymistä taloyhtiöfoorumi toimintaan.

Taloyhtiöfoorumi prosessi alueellisessa energianeuvonnassa

Taloyhtiöfoorumitoiminta pyörähti käyntiin tämän vuoden tammikuussa. Silloin tein ensimmäiset puhelinsoitot ja laitoin ensimmäiset sähköpostit isännöintitoimistoihin. Pyyntönä isännöitsijöille, että he välittäisivät foorumitoiminnasta tietoa taloyhtiön hallituksien jäsenille. Seuraavana taloyhtiöiden hallitusten jäsenten etsintää ”salapoliisityönä” ja puhelinnumeroiden haku. Halukkailta jäseniltä kysyttiin yhteystietoja, että voidaan välittää taloyhtiöfoorumi -kutsu tapahtumaan – suurin osa oli kiinnostuneita ja pieni osa hallitusten jäsenistä oli vastaan. Yhteydenottoja tehtiin paljon. Satoja puhelinsoittoja ja sähköposti -kutsuja lähetettiin hallitusten jäsenille.

Tarkoituksena oli innostaa taloyhtiöitä mukaan Seinäjoella, Vaasassa, Laihialla ja Kokkolassa aloittaviin taloyhtiöfoorumeihin. Aloituskokouksen päivämäärät ja alustava sisältö olivat jo tiedossa ennen yhteydenottoja.

Aloituskokoukset mainituissa paikoissa pidetiin ja Vaasan ja Seinäjoen taloyhtiöfoorumit sopivatkin jo tulevia tapaamisia. Osallistujat etsivät lisäkiinnostuneita seuraaviin tapaamisiin.

Prosessi tiivistettynä on siis
1. Tiedosta mitä Taloyhtiöfoorumitoiminta on.
2. Suunnittele taloyhtiöfoorumin perustaminen ja etsi muita kiinnostuneita.
3. Pidä aloituskokous, jossa suunnittelette taloyhtiöfoorumin jatkoa.

Muista: Alueelliset energianeuvojat auttavat taloyhtiöitä alkuun foorumitoiminnassa, mutta yhteistoiminnan ytimessä on osallistujien aktiivisuus ja tavoitteet.

Taloyhtiöfoorumien jatko

Mikä on sitten taloyhtiöfoorumin tulevaisuus?

Puhelinsoittojen ja foorumeissa osallistuneiden perusteella taloyhtiön hallituksien jäsenet kertoivat kantansa taloyhtiöfoorumitoiminnasta mm. seuraavasti:

+   Innostuneita kuulemaan muiden taloyhtiöiden toiminnasta.

+   Kiinnostus energiansäästö aiheisiin.

+   Halutaan seuraavia tapahtumia eri agendalla.

+   Saadaan tietoa toteutuneista hankkeista ja ideoita jne.

  • Ei ole halukkuutta paneutua aiheeseen.
  • Taloyhtiössä asuu iäkkäitä henkilöitä.
  • Taloyhtiössä on jo tehty investointeja.
  • Ei ole aikaa osallistua jne.

Taloyhtiöfoorumeilla on siis sekä mahdollisuuksia että haasteita tulevaisuudessa. Mutta uskoisin, että taloyhtiöfoorumi toiminta laajenee syksyllä entisestään. Huomioikaa myös, että myös rivitalot sopivat mainiosti foorumitoimintaan kerrostalojen rinnalle.

Taloyhtiön energiatarkastus

Tammikuussa käynnistyneessä energianeuvonnan taloyhtiökampanjassa tarjotaan taloyhtiöille apua ja neuvoja energiatehokkuuden selvittämiseen ja parantamiseen. Yksinkertainen ja edullinen tapa selvittää taloyhtiön perustaso tulevaisuudessa tarvittaville korjaustoimille on teettää energiatarkastus. Se on yksinkertainen ja edullinen tapa kartoittaa kiinteistön energiatehokkuutta. Raportti perustuu kiinteistössä suoritettavaan kiinteistökierrokseen, kierroksella tehtyihin mittauksiin, toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutusseurannan pohjalta. Tarkastus sisältää pääsääntöisesti yhden rakennuksen tarkastelun, mutta haluttaessa voidaan lisähinnasta ottaa tarkastelun alle useampi kiinteistö. Tarkastus suoritetaan lämmityskaudella, jotta saadaan oikea kuva lämmitysjärjestelmän toiminnasta. Onnistuneen remontin takana on aina huolella tehty suunnitelma ja tarpeenmukaiset lähtötietojen selvitykset.

Energiatarkastuksen pilottikohteet

Thermopolis tiedusteli pohjanmaan maakunnista taloyhtiökiinteistö -kohteita, jotka soveltuisivat kevyen energiatarkastuksen kohteeksi. Halukkaita taloyhtiöitä ilmoittautui muutamia eri maakunnista, joista Thermopolis valitsi kerrostalo, pienkerrostalo ja rivitalo kohteet eri maakunnista. Valittujen kohteiden taloyhtiöiden hallituksilta kysyttiin lupa suorittaa tarkastus, minkä kustantaa Thermopolis. Kohteiden energiatarkastuksen tekevät yritykset kilpailutetaan. Yhteistyössä taloyhtiöiden hallituksien kanssa. Kohteista saadut raportin tarkastustiedot saadaan myös Thermopoliksen käyttöön.

Webinaarit

Edellisten lisäksi taloyhtiökampanjaan on kuuluneet yleiset- ja syventävät webinaarit. Niiden määrä on kokonaisuudessa puolet ja puolet. Kokonaismäärän ollessa muutamaa vailla 20 webinaaria. Syventävissä käsiteltiin mielenkiintoisia aiheita mm. lämpöpumppu, aurinkosähkö, sähköauton latauspisteet ja energiaremontit ym.

Vuokrataloyhtiöille on oma energiatehokkuuden asukaskampanjansa, joka konkretisoituu asukkaille maalis-toukokuussa 2021.

Autamme mielellämme alueemme taloyhtiöitä saamaan parhaan mahdollisen vaikutuksen kampanjan kautta ja ohjeistamme tukien haussa nyt kun tukia on saatavilla.

Toivotaan, että kampanja herättää edelleen mielenkiintoa taloyhtiöiden parhaaksi.

Laitetaan yhdessä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan taloyhtiöt energiaviisaiksi vuonna 2021! Kampanja päättyy toukokuun lopussa sekä taloyhtiökampanjassa toimivan allekirjoittaneen mielenkiintoinen työpesti aiheen parissa.

Kirjoittaja:

Thermopolis Oy:n energianeuvoja Paavo Rätti arvioi taloyhtiöfoorumia.

Lue myös:

www.motiva.fi sivuilta mm.

www.thermopolis.fi sivuilta taloyhtiökampanjan:

Taloyhtiöfoorumitoimintaa vastaavaa toimintaa kutsutaan pääkaupunkiseudulla taloyhtiöklubiksi.