Toteuttamme erilaisia energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja ympäristöasioihin liittyviä kehittämishankkeita. Lisätietoja meneillään olevista hankkeista sekä jo toteutetuista hankkeista löydät sivun yläosan Hankkeet -valikon kautta.

Kehittämishankkeilla edistämme alueella

  • Energia- ja materiaalitehokkuutta
  • Ympäristöasioiden huomioimista yritysten, asukkaiden ja kuntien toiminnassa
  • Päästöjen vähentämistä ja kestävää kehitystä

DETOCS- DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support

DETOCS hankkeen logo. Hankkeen rahoittajana toimii Interreg Europe.

Energy Equilibrium

Energy Equilibrium_Logo_Standard_medium (002)

Maatilakokoluokan biokaasuratkaisut energiamurroksessa

my-visual_57612691