Öljylämmittäjiä kannustetaan energiamurrokseen
27.8.2020
Suomen ja Arabiemiirikuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden samanlaisuudet ja erilaisuudet
18.11.2020
Öljylämmittäjiä kannustetaan energiamurrokseen
27.8.2020
Suomen ja Arabiemiirikuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden samanlaisuudet ja erilaisuudet
18.11.2020

Kunnat avustetaan eroon öljylämmityksestä – Kestävät-kunta Kurikka ottaa koppia

blogi-4_46380125

Uusi valtion avustus

Kunnat ovat nyt päässeet uuden tuen piiriin, sillä 5.10.2020 lähtien heidän on ollut mahdollista hakea uutta avustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen kestävämmäksi niiden omistamissa kiinteistöissä. Jos kunta on liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, on avustuksen määrä 25 %, muuten 20 %. Yhteensä kuntien lämmitysremonttiavustukseen on varattu noin 15 miljoonaa euroa, tiedottavat ympäristöministeriö ja kehittämiskeskus ARA. Jotta avustusta saa, on uuden lämmitysjärjestelmän käytettävä muuta kuin fossiilista polttoainetta. Avustuksen piiriin kuuluvat tavanomaiset lämmitysjärjestelmän muuttamisesta aiheutuneet suunnittelu-, purku-, kierrätys-, laite- ja asennuskustannukset. Avustusta myönnetään takautuvasti 1.6.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin. Avustusta saadakseen ei toimenpiteille voi olla muuta tukea. Avustuksen myöntää ARA.

Kurikka pyrkii eroon öljylämmityksestä

Etelä-Pohjanmaalla on öljylämmityksestä kiinteistöissään oma-aloitteisesti pyrkinyt eroon Kurikan kaupunki, joka on yksi Kestävät -ilmastoyhteistyökunnista. Kysyin Kurikan kaupungin talotekniikkainsinööri Jouko Mannilalta heidän aiemmista toimistaan, näkemyksistä uuteen avustukseen sekä tulevaisuuden suunnitelmia.

Mitä Kurikassa on tehty öljystä eroon pääsemiseksi kunnan kiinteistöissä?

”Jalasjärven kunta aloitti lämmitysmuodon muuttamisen öljystä maalämpöön vuonna 2011. Tällä hetkellä lämmitysjärjestelmä on Kurikassa vaihdettu yhdeksään kohteeseen (päiväkoti sekä koulu). Vanhat lämmitysjärjestelmät olivat tulleet elinkaarensa päähän, ja niitä olisi joka tapauksessa pitänyt uusia, joten katsottiin paremmaksi vaihtaa samalla lämmitysmuotoa. Kaikkiin kohteisiin on saatu valtion energiatukea. Lisäksi useissa kohteissa on saneerattu lämmityspuoli uusiksi, jolloin vanhan patterijärjestelmän korkea menoveden lämpötila, jopa 80 astetta, ollaan saatu pudotettua 50 asteeseen, jolloin maalämpöjärjestelmän hyötysuhde paranee.”

Kuva 1 Kurikan Metsolan koulu ulkoa sekä vanha pannuhuone, johon on asennettu maalämpö. Kuva: Jouko Mannila.

Mitä on saavutettu?

”Parhaimmillaan lämmitysmuoto on huomaamaton ja toimii hyvällä hyötysuhteella. Takaisin maksuaika lyhimmillään 4-5 vuotta.”

 

Mitä mieltä olette uudesta tuesta avustuksesta kunnille öljylämmityksestä luopumiseksi, aiotaanko sitä hyödyntää kunnassanne?

”Uusi tuki on hyvä asia ja aiomme sitä Kurikassa hyödyntää.”

 

Miten aiotte toimia jatkossa öljyn käytöstä eroon pääsemiseksi kunnan kiinteistöissä?

”Meillä on jo kohde vuodelle 2021 olemassa, johon lähiaikoina aloitetaan mitoituksen tekeminen. Seuraavina vuosina jatkamme samalla tavalla, määrärahojen puitteissa vaihdamme lämmitysmuodon öljystä maalämpöön.”

Mitä vinkkejä / terveisiä teillä on muille kunnille aiheeseen liittyen?

”Laiteasennusten valvontaan tulee käyttää resursseja. Esimerkiksi maapiirien on oltava riittävät. Jos porakaivoissa ei päästä riittävän syvälle, niitä on tehtävä lisää.  Jos suunnitelmasta poiketaan, silloin on varmistettava vaihtuvien komponenttien sopivuus. Lisäksi käyttöhenkilöstön koulutukseen kannattaa satsata, koska kuitenkin vasta järjestelmän oikea toimivuus koko elinkaaren ajan antaa vasta suunnitellut säästöt.”

Kiitokset kommenteista Jouko Mannilalle! Ja kuntien kannattaa pitää mielessä, että tällainen avustus on nyt saatavilla ja sitä voi tarvittaessa hyödyntää sopiviin kunnan kiinteistöihin.

Kirjoittaja

Anne Viljanen – uusiutuvaan energiaan liittyvää tiedonvälitystä

Lisälukemista:

ARA (2020): Avustus kunnille öljylämmityksestä luopumiseen

Kestävien ilmastokuntien blogi