Virkataloo Oy toteutti ilmanvaihtoremontin ja hyödynsi energiatuet
22.12.2021
Tukea ja infoja yrityksille energiankäytön tehostamiseen
16.2.2022
Virkataloo Oy toteutti ilmanvaihtoremontin ja hyödynsi energiatuet
22.12.2021
Tukea ja infoja yrityksille energiankäytön tehostamiseen
16.2.2022

Täsmäkatselmukset pilotti

blogi-4_46380125

PK-yritys, säätiö tai seurakunta: Tutustu energiasäästöpotentiaaliisi tuetulla täsmäkatselmuksella.

Täsmäkatselmus on uusi, muista tuetuista Motiva-mallin mukaisista katselmuksista poikkeava katselmusmalli. Kun muut tuetut katselmusmallit tulee toteuttaa tietyn kaavan mukaan, täsmäkatselmuksessa katselmoidaan kohteesta vain valitut osa-alueet ja työn suoritus- ja raportointitapa ovat vapaita. Tärkeintä on tietysti energiakäytön tehostamiskohteiden löytyminen. Täsmäkatselmuksen pilotointi suoritetaan vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Kenelle tarkoitettu ja mitä selvitetään?

Täsmäkatselmusmalli on tarkoitettu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Katselmuskohteiksi otetaan kiinteistökohteissa rakennustilavuudeltaan yli 10.000 rm3 kohteita ja mikro- ja pk-yritysten teollisuuden kohteet, joiden energia- ja vedenkäyttökustannukset ovat yhteensä yli 40.000 €/a sekä pk-yritysten kaukolämpö- ja voimalaitoskohteet. Kohteeseen voi sisältyä useampiakin rakennuksia samassa osoitteessa yhteisillä kunnallisteknisillä liittymillä.


Kuva 1 Kuvaaja Janko Ferlic palvelusta Pexels

Täsmäkatselmuksessa selvitetään valitussa laajuudessa kohteen nykyistä energiankäyttöä, energiansäästöpotentiaalia, mahdollisuutta uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä esitetään säästötoimenpiteitä. Katselmuksella tähdätään energiatehokkuuden parantamiseen, energiansäästöön, uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä toiminnan vähähiiliseen energiankäyttöön.


Kuva 2 Kuvaaja Mikhail Nilov palvelusta Pexels

Tarkemmin täsmäkatselmuksesta

Täsmäkatselmuksessa työn toteuttamistapa on vapaampi perinteisiin katselmuksiin verrattuna. Laadukas katselmus edellyttää aina käyntejä paikan päällä, mutta täsmäkatselmus ei sisällä pakollisia mittauksia. Raportointimalli voidaan sopia asiakkaan kanssa. Katselmuksessa esitettyjen toimenpide-ehdotusten säästölaskelmat ja niiden perusteet tulee kuitenkin kirjata ylös, mikäli niitä ei sisällytetä raporttiin. Myös katselmustoiminnan yleiset periaatteet ja toimintatavat pätevät täsmäkatselmuksissa esimerkiksi tukikelpoisuuden, tuen hakemisen ja tukiehtojen osalta. Täsmäkatselmoinnin voi suorittaa henkilö, jolla on Motivan myöntämä katselmoija pätevyys sekä täsmäkatselmoinnin verkkokurssi suoritettuna. Lue lisää. 

Paljonko tukea ja mistä?

Vuosien 2021 ja 2022 aikana suoritettavan pilotoinnin aikana energiatukea täsmäkatselmuksiin voivat saada mikro- ja pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt. Kunnille tai kuntayhtymille tukea ei myönnetä. Valtion taloudellinen tuki täsmäkatselmuksille on 40 – 50 %. 50 % tuen voivat saada energiatehokkuussopimuksen piiriin kuuluvat tuenhakijat. Energiakatselmuksiin tukea haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. Tuen hakijana voi olla katselmoitavan kohteen omistaja, vuokralainen tai muu kohteen energiakustannuksista vastaava taho. Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka ovat käynnistyneet ennen tukipäätöstä.


Kuva 3 Kuvaaja Laura Penwell palvelusta Pexels

Energiakäytön tehostaminen kannattaa

Oman toiminnan energiankäytön tuntemisen ja tehdyistä energiansäästötoimenpiteistä saadun rahallisen hyödyn lisäksi energiakatselmointi auttaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, kansallisten energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa sekä suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamisessa.

Lue lisää

Täsmäkatselmus- Motiva

tai ole yhteydessä alueelliseen energianeuvojaasi: info@thermopolis.fi

 

Kirjoittaja: Jari Siekkinen, ympäristöasioiden pohdiskelua harrastava neljän lapsen isä