Joulu on jo ovella
10.12.2020
Energiatarkastus- uusi työkalu taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseen
3.2.2021
Joulu on jo ovella
10.12.2020
Energiatarkastus- uusi työkalu taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseen
3.2.2021

Uusiutuvaa yhteisöenergiaa taloyhtiöiden Uuteen Vuoteen 2021

blogi-4_46380125

Uusiutuvaa yhteisöenergiaa taloyhtiöiden Uuteen Vuoteen 2021

Uusi vuosi 2021 tarjoaa hyvät puitteet lisätä uusiutuvaa yhteisöenergiaa niin maaseudulla kuin taloyhtiöissä. Mutta mitä on uusiutuva yhteisöenergia? Co2mmunity-hankkeen määritelmä antaa kuvauksen yhteisöenergiasta:

”Yhteisöenergian hankkeet edistävät uusiutuvan energian tuotantoa paikallisista lähteistä, kuten tuulivoimasta, biomassasta, vesivoimasta ja maalämmöstä. Tämä tapahtuu paikallisyhteisöjen aktiivisen osallistumisen kautta. Yhdessä kansalaiset yhteisrahoittavat, kehittävät yhdessä ja operoivat yhdessä uusiutuvan energian tuotantolaitoksia ja edistävät kestävää energian jakelua, kuten paikallisia lämpöverkkoja ja biokaasun latauspisteitä.”

Taloyhtiöiden osalta mielenkiintoisia uusia ratkaisuja voivat olla yhteiset aurinkosähköjärjestelmät, erilaiset hydridiratkaisut ja lämpöpumppuratkaisut, etävalvonta ja sähköautojen latauspisteet. Viime kesänä haimme näihin esimerkkiä Tampereelta, jossa taloyhtiön As Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 puheenjohtaja Pertti Vesterinen kuvaili seikkaperäisesti erilaisia energiaremontteja, joita taloyhtiö oli toteuttanut laajalla skaalalla ja näiden seurauksen hoitovastike olikin heillä laskenut ennätyksellisen alhaiseksi 1,82 €/m2/kk. Pohjolankadulla on toteutettu laajan skaala kestäviä energiaratkaisuja liittyen uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen, kuten maalämpöä, lämmöntalteenottoratkaisuja sekä aurinkoenergiaa.

Kuva 1 Poimintoja As Oy Tampereen Pohjolankatu 18–20 puheenjohtajan Pertti Vesterisen esityksestä (poiminnat livestream -esityksestä Evilina Lutfi, Green Net Finland).

Mukaan virtuaaliselle bussimatkalle As Oy Tampereen Pohjolankatu 18–20:een pääset tästä linkistä.

Millä tavalla taloyhtiö voi sitten lähteä edistämään uusiutuvaa yhteisöenergiaa taloyhtiössään? Uusiutuvan yhteisöenergian edistämisessä tarvitaan ensinnäkin sopiva hyvä idea omalle taloyhtiölle. Ideoita ja koulutusta erilaisiin energiaratkaisuihin ja -remontteihin liittyen onkin luvassa keväällä 2021, kun alueellisen energianeuvonnan taloyhtiökampanjassa on kattava tietopaketti luvassa. Tammikuussa 21.1.2021 käynnistyy 17 kerran webinaarisarja, jonka puitteissa saat ajankohtaista tietoa taloyhtiöiden viisaasta energiankäytöstä ja pääset tutustumaan esimerkiksi taloyhtiöiden matalankynnyksen energiatarkastus -palveluun ja taloyhtiöfoorumeihin. Tämän lisäksi on taloyhtiöiden edustajille tarjolla myös syventäviä webinaareja, jossa kerrotaan syvällisemmin taloyhtiöitä koskettavista energia-aiheista, kuten aurinkoenergiasta.

Myös taloyhtiöiden energiaeksperttikoulutusta järjestetään keväällä 2021 Kokkolassa ja Vaasassa (seuraa ilmoitteluamme).

Uusiutuvan yhteisöenergian edistämisessä tärkeitä ovat aktiiviset kansalaiset, etenkin yksi tai muutama vakuuttava henkilö, joka vie asioita eteenpäin ja toimii projektien kantavana voimana. Hänellä on hyvä olla tietoa niistä asioista, joita omassa taloyhtiössä on mahdollista toteuttaa ja tällöin muilta oppiminen kannattaa. Tästä syystä suosittelen edeltävän Tampereen virtuaalisen bussimatkavideon katsomista kaikille. Näiden myötä voi innostua ja tehdä aloitteita omassa taloyhtiössä. Toki energiatarkastus voi olla hyvä lähtökohta ajatuksille, jos ei ole oikein varma niistä asioista, joita juuri omassa taloyhtiössä kannattaisi kehittää. Kevään 2021 webinaarisarja tarjoaa myös vinkkejä liittyen tarjolla oleviin tukiin, niihin on hyvä tutustua, kun mietitään energiakorjausten rahoitusta.

Laitetaan yhdessä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan taloyhtiöt energiaviisaiksi vuonna 2021 – Hyvää Uutta Vuotta 2021 kaikille meiltä Thermopolis Oy:ltä!

Kirjoittaja:

Thermopolis Oy:n energianeuvoja Anne Viljanen herättelee ajatuksia yhteisöenergian ja kansalaisten näkökulmasta

Yritykset huomio! Nyt on hyvä mahdollisuus ottaa taloyhtiön energiatarkastus palveluvalikoimiinne: