Co2mmunity virtuaalisella bussimatkalla
14.8.2020
Kunnat avustetaan eroon öljylämmityksestä – Kestävät-kunta Kurikka ottaa koppia
12.10.2020
Co2mmunity virtuaalisella bussimatkalla
14.8.2020
Kunnat avustetaan eroon öljylämmityksestä – Kestävät-kunta Kurikka ottaa koppia
12.10.2020

Öljylämmittäjiä kannustetaan energiamurrokseen

blogi-4_46380125

Öljylämmittäjiä kannustetaan energiamurrokseen

Öljylämmityksestä luopuvia pientalojen omistajia kannustetaan enimmillään 4 000 €:n tuen voimin vaihtamaan lämmönlähteensä ympäristöystävällisempään ja kansantalouden kannalta myös kestävämpään ratkaisuun. Tukihaku aukeaa syyskuussa ja hakemukset käsitellään Pirkanmaan ELY-keskuksessa. 4 000 €:n tuki on mahdollista saada, kun pientalon lämmitysmuoto vaihdetaan öljystä maalämpöön, kaukolämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Siirryttäessä öljystä muihin lämmitysmuotoihin tuki on 2 500 €. Avustuksen ulkopuolelle jäävät asunto-osakeyhtiöt ja myöskään kahta tukea ei ole mahdollista saada, joten esimerkiksi kotitalousvähennystä ei voi käyttää samanaikaisesti valtionavustuksen kanssa. Ohjeistus tarkentunee syyskuun aikana, jolloin tiedämme tarkemmin, mihin kaikkeen tukea on saatavilla. Kaiken kaikkiaan uusi tukimalli vaikuttaa toimivalta ja yksinkertaiselta.

Ei liene vaikea ennustaa, että tämän tukimuodon ottaa moni öljylämmittäjä käyttöön ja tekee henkilökohtaisella tasolla ympäristöteon vaihtaessaan lämmitysmuodon ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon. Pidemmällä aikajänteellä tässä säästyy myös pientaloasujan euroja. Investointivaiheessa uuteen ympäristöystävällisempään lämmöntuotantolähteeseen joutuu toki sijoittamaan, mikä vähentää monen investointihalukkuutta. Tällä hetkellä tämän uuden tukimuodon on luvattu olevan voimassa kolme vuotta, joten aivan heti ei investointipäätöstä tarvitse tehdä ja aihepiiriin ennättää myös syventyä.

Pientalon lämmitystapojen vertailulaskurin avulla lämmitysmuodon vaihtaja voi vertailla eri lämmitysmuotojen kustannuksia ja saada siten käyttöönsä hyödynnettävää informaatiota päätöksenteon tueksi. Vaikkakin uusi tukimuoto on tarkoitettu vain öljylämmityksestä luopuville pientalon omistajille, on myös muistettava nykyisen kotitalousvähennyksen mahdollisuudet kotitalouden remontteja suunniteltaessa.
Yhden henkilön kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 € (v. 2020). Tämä täyttyy, kun yritykselle maksettavassa laskussa on 5 875 € työn osuutta, ja työosuuden laskusta saa vähentää 40 % omavastuun ollessa 100 €. Puolisot vastaavasti voivat saada kotitalousvähennystä yhteensä 4500 €. Kotitalousvähennys pitää hakea itse verottajalta, joka huomioi vähennyksen suoraan verosta. Onkin hyvä asia, että yhteiskunta kannustaa kotitalouksia tekemään kestäviä energiantuotantoratkaisuja ja hyödyntää samalla kotitalouksissa olevan investointipotentiaalin energiantuotannon muutoksessa kohti vähähiilisempiä ratkaisuja.

Inspiraatiota oman lämmitysjärjestelmän muuttamiseen löydät tästä jutusta. Vaasan Asevelikylässä asuva perhe siirtyi öljystä kaukolämpöön ja he kertovat projektin etenemisestä sekä saavutetuista säästöistä.

Kirjoittaja

Matti Alakoskela on Thermopolis Oy:n toimitusjohtaja ja lähestyi aihealuetta tiedonvälityksen näkökulmasta.

Lähteet:
1. Ely-keskus: www.ely-keskus.fi/web/ely/avustus-oljylammityksesta-luopumiseksi
2. Verohallinto: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/
3. Motiva: http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/