Uusiutuvaa yhteisöenergiaa taloyhtiöiden Uuteen Vuoteen 2021
11.1.2021
Katsaus koronavuoden vaikutuksista energiankulutukseen
17.3.2021
Uusiutuvaa yhteisöenergiaa taloyhtiöiden Uuteen Vuoteen 2021
11.1.2021
Katsaus koronavuoden vaikutuksista energiankulutukseen
17.3.2021

Energiatarkastus- uusi työkalu taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseen

blogi-4_46380125

Kun taloyhtiössä on ajankohtaista selvittää tulevia remontteja ja energiatehokkuuden parantamista, ensimmäisten askelien ottaminen on usein vaikeinta. Energiatarkastus on tuolloin helppo tapa lähteä liikkeelle. Taloyhtiön hallitus voi tilata tämän kevyen kartoituksen, jossa energia-asiantuntija selvittää taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä raportoi ne tilaajalle.

Mikä energiatarkastus sitten on? Se on upouusi palvelu, joka on alun perin kehitetty Tampereen kaupungin ja Ekokumppaneiden välisessä yhteistyössä ja laajentunut valtakunnallisesti edistettäväksi asiaksi alueellisessa energianeuvonnassa. Vuoden 2020 lopusta ovat alueelliset energianeuvojat etsineet energiatarkistus-palvelun tarjoajia LVI-alan yrityksistä, ja näistä muodostuu kattava listaus Motivan nettisivuille kevään 2021 aikana (https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/taloyhtion_energiatarkastus). Yritysten on energiatarkastusta tarjotessaan täytettävä tietty kriteeristö, jolla pyritään varmistamaan palvelun tarjoajan ammattitaito. Näistä palveluntarjoajista taloyhtiö voi sitten kilpailuttaa omansa.

Energiatarkastus on noin tuhannen euron selvitys taloyhtiön energiatehokkuudesta, joka sisältää kohdekierroksen ja sen pohjalta laaditun raportin yhdeltä rakennukselta. Lisärakennukset tarkastetaan erikseen. Kohdekierroksella kartoitetaan niin lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän toiminta kuin valaistuksen ja veden tilanne energiatehokkuuden näkökulmasta.

Energiatarkastuksella taloyhtiö pääsee kohti energiatehokkaampaa toimintaa. Tarkastus on perinteistä energiakatselmusta kevyempi vaihtoehto. Tarkastuksen avulla voidaan tilaajalle optimoida energiasäästöt ja kustannustehokastapa säästää energiakustannuksissa.

–Selvityksen avulla tilaaja saa selkeän etenemispolun kohti energiatehokkaampaa taloyhtiötä. Se antaa myös selkänojaa hallitukselle tehdä päätöksiä ja edistää asioita taloyhtiössä oikealla tavalla.

Energiatarkastus tuottaa kokonaisvaltaisen kuvan taloyhtiön energiankäytön nykytilasta sekä energiatehokkuuden parannusmahdollisuuksista ja kannattavimmista toimenpiteistä. Tarkastus on siten hyvä ensimmäinen askel taloyhtiön energiatehokkuuden parantamisessa. Tarkastuksia toteuttavat energiatehokkuuden parannushankkeisiin perehtyneet LVI-asiantuntijat. Energiatarkastuksen raportoinnissa esitetyt huomiot ja toimenpide-ehdotukset perustuvat asiantuntijan suorittamaan tarkastuskäyntiin taloyhtiössä, tarkastuskäynnillä tehtäviin silmämääräisiin havaintoihin, mittauksiin ja toimintakokeisiin sekä toteutuneeseen energian ja veden kulutuksen analysointiin.

Energiatarkastuksessa tarkastetaan taloyhtiön energiankäytön kannalta oleelliset järjestelmät ja arvioidaan niiden energiatehokkuutta. Tarkastuskohteita ovat:

  • Lämmöntuotantojärjestelmät
  • Lämmönjakeluverkosto
  • Ilmanvaihtokoneet
  • Vesijohtoverkoston painetaso ja lämpimän veden lämpötila
  • Yleisten tilojen valaistus

Energiatarkastus edistää taloyhtiön suunnitelmallista ylläpitoa. Se on työkalu tulevien korjausten suunnitteluun antamalla ehdotuksia energiatehokkuuden parannustoimenpiteiksi. Energiatarkastusraportti auttaa toimenpiteiden käsittelyä yhtiökokouksessa ja on tukena tehtäville korjauspäätöksille.

Energiatarkastuksesta ja palveluntarjoajista sekä tietoa palvelun hinnoitteluun on lisätietoa Motivan verkkosivulla.

Energiatarkastusten edistäminen on osa laajempaa alueellisen energianeuvonnan taloyhtiökampanjaa, joka toteutetaan keväällä 2021. Lisätietoa tästä taloyhtiökampanjasta. 

Esimerkiksi kevään 2021 webinaarisarja tarjoaa myös vinkkejä liittyen tarjolla oleviin tukiin, niihin on hyvä tutustua, kun mietitään energiakorjausten rahoitusta. Myös taloyhtiöiden energiaeksperttikoulutusta järjestetään keväällä 2021 Kokkolassa ja Vaasassa, siinä taloyhtiöiden hallitusten jäsenet/aktiiviset asukkaat voivat kouluttaa itseään myös teknisiin seikkoihin ja edistää resurssitehokkuutta (energiaan ja vedenkulutukseen liittyen) toimimalla isännöinnin ja kiinteistöhuollon sekä asukkaiden aktivoijana (Ilmoittaudu Kokkolan energiaeksperttikurssille täältä linkki ja Vaasan energiaeksperttikurssille täältä linkki).

Muutamissa kunnissa Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla pilotoidaan myös taloyhtiöfoorumeita, joissa samankaltaiset taloyhtiöt pohtivat energiatehokkuusasioita yhdessä keväällä 2021. Myös vuokrataloyhtiöille on oma energiatehokkuuden asukaskampanjansa, joka konkretisoituu asukkaille maalis-toukokuussa 2021. Seuraa taloyhtiökampanjan nettisivuamme lisätietojen osalta.

Laitetaan yhdessä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan taloyhtiöt energiaviisaiksi vuonna 2021! Tervetuloa kattavan tietopakettimme sekä korona-ajanturvallisuuden huomioivan kampanjamme pariin!

Kirjoittaja:

Thermopolis Oy:n energianeuvoja Paavo Rätti herättelee ajatuksia energiatarkastustoiminnasta.

Yritykset huomio! Nyt on hyvä mahdollisuus ottaa taloyhtiön energiatarkastus palveluvalikoimiinne.