Zero CO2- Rakennusten energiatehokkuus korona-aikana
31.3.2022
Energianeuvojan tilastokatsaus – energian hinnat nousseet
25.5.2022
Zero CO2- Rakennusten energiatehokkuus korona-aikana
31.3.2022
Energianeuvojan tilastokatsaus – energian hinnat nousseet
25.5.2022

Sähköautojen latauspisteet ovat ajankohtainen asia myös yrityksille

Sähköautot tekevät tuloaan ja samoin myös sähköautojen latauspisteitäkin tullaan tarvitsemaan enenevässä määrin. Oletko työnantajana harkinnut sähköautojen latauspisteiden asettamista työntekijöiden käyttöön? Oletko kiinteistön omistajana huomioinut lainsäädännön aiheuttavan velvoitteen sähköautojen latauspisteisiin liittyen? Tässä on tarjolla lyhyt oppimäärä lainsäädännön tuomista velvoitteista kiinteistön omistajalle sekä ARA:lta haettavissa tuista työnantajan investoidessa sähköautojen latauspisteisiin.

Työnantaja voi hae tukea sähköautojen latauspisteiden rakentamiselle

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), myöntää sähköautojen latauspisteavustusta työpaikoille. Avustus on tarkoitettu pääasiassa työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen sähköautojen latauspisteiden hankintaan. Hakijana voi olla työnantaja, työssäkäyntirakennuksen tai -kiinteistön omistava yhteisö tai henkilö. Kaupalliset pysäköintiyhtiöt eivät kuulu avustuksen piiriin.

Avustusta myönnetään jokaisesta ehdot täyttävästä ja käyttökuntoon saatetusta latauslaitteesta 750 €. Samaan rakennukseen tai kiinteistöön voi saada avustusta enintään kymmeneen latauspisteeseen ja yksi hakija voi saada avustusta enintään kymmeneen latauspisteeseen yhden vuoden aikana. Samassa konsernissa olevat yhtiöt voivat saada avustusta yhteensä enintään 50 latauspisteelle yhden vuoden aikana.

Tukea myönnetään vuosien 2022–2023 aikana ja vuosittain avustuksiin on varattu 1,5 milj. euron määräraha. Huom. Jos latauspisteiden hankinta tehdään lain 733/2020 ehtojen täyttämiseksi, ei avustusta myönnetä lain määräämään osaan hankinnasta.  Katso tarkemmat ehdot ja hae tukea ARA:n sivuilta (Ara > Sähköautojen latauspisteavustus työpaikoille).

Laki on velvoittamassa latauspisteiden asentamiseen

Marraskuussa 2020 voimaan astunut laki sähköautojen latauspisteiden asentamisesta edellyttää keväästä 2021 alkaen latauspistevalmiuden asentamista sekä uusiin pysäköintialueisiin, mutta myös korjattaviin pysäköintialueisiin.

Lain mukaan uuden tai laajamittaisesti korjattavan asuinrakennuksen yhteyteen on asennettava latauspistevalmius jokaista pysäköintipaikkaa varten, jos pysäköintipaikkoja on enemmän kuin neljä. Taloyhtiöiden osalta velvoitetta sovelletaan hankkeisiin, joita koskevat lupahakemukset tulevat vireille 11.3.2021 alkaen.

Laki koskee myös ei-asuinkäytössä olevia rakennuksia. Laki velvoittaa myöskin jo olemassa olevia, ei-asuinkäytössä olevia rakennuksia, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, kuten esimerkiksi kouluja, päiväkoteja, sairaaloita ja muita julkisia rakennuksia. Tällaisissa kohteissa latausvalmius tulee asentaa vähintään puoleen pysäköintipaikoista, sekä vähintään yksi latauspiste vuoden 2024 loppuun mennessä.

Latauspistevalmiuden mahdollistaminen tarkoittaa käytännössä pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa sähköauton latauspiste myöhemmin.

Taloyhtiön ja julkisten latauspisteiden tuet

Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen latauspisteiden lisäksi tukea on saatavissa myös suurtehoisille julkisille latauspisteille sekä taloyhtiölle. Tutustu myös Energiaviraston järjestämään tarjouskilpailuun tuesta suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. (https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki)

Tiedoksi myös, että ARA myöntää asuinrakennuksen omistaville yhteisöille (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen. (Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen (ara.fi)).

 

Kirjoittajat:

Lea Hämäläinen, energianeuvoja/projektipäällikkö, Thermopolis Oy

Jarkko Panu, rakennustarkastaja, Lapuan kaupunki

Yhteistyössä Kestävät -ilmastoyhteistyö Alavudella, Kauhavalla, Kuortaneella, Kurikassa ja Lapualla sekä Energiaviraston rahoittama energianeuvonta