Ilmalämpöpumpulla lämmitystä ja viilennystä kotiin
11.4.2024
Ilmalämpöpumpulla lämmitystä ja viilennystä kotiin
11.4.2024

Kokemuksia pientuulivoimaloista

Viime vuosina energian hinnanvaihteluista ja saatavuuden epävarmuudesta johtuen kiinnostus pientuulivoimaa kohtaan on lisääntynyt. Opinnäytetyössä ”Pientuulivoiman mahdollisuudet kuluttajilla ja yrityksillä” selvitettiin käyttäjien kokemuksia pientuulivoimasta sekä käytiin läpi mitä asioita pientuulivoimalaa suunnittelevan tulee ottaa huomioon. Määritelmän mukaan pientuulivoimala on alle 50 m korkea, lapojen pituuksiltaan alle 9 m ja teholtaan alle 50 kW.

Pientuulivoimalan hankintaa suunnitellessa ensimmäinen asia on sijaintipaikan valinta ja tuuliolosuhteiden selvittäminen. Ilmatieteen laitoksen Tuuliatlas on kerännyt tietoja tuulisuuksista 50 m korkeudesta ylöspäin. Tuuliatlasta voi käyttää suunnittelun apuna, mutta pientuulivoimalat jäävät tämän korkeuden alapuolelle, joten tuulimittaukset kannattaa tehdä vuoden ajalta.

Hyvän ja tuulisen paikan löydyttyä seuraava toimenpide on lupa-asioiden selvittäminen. Pientuulivoimala tarvitsee rakennus- tai toimenpideluvan. Taajaman ulkopuolella riittää usein toimenpidelupa. Tämä on kuntakohtaista, joten ennen tuulivoimalan ostamista kannattaa olla yhteydessä oman kunnan rakennusvalvontaan. Lupamenettely voi vaatia naapureiden kuulemisen. Myös naapurisovun vuoksi asiasta on hyvä tiedottaa lähimpiä naapureita ennen kuin pientuulivoimala nousee tontille.

Kun paikka ja luvat ovat kunnossa, voi aloittaa eri tuotteiden vertailun. Vertailua tehdessä kannattaa ottaa huomioon kohteen tarpeet, kuten millaisia energiantuotantoratkaisuja kohteeseen on saatavilla ja kuinka paljon energiantarvetta on. Lisäksi tulee miettiä voimalan koko ja teho sekä millaiset voimalan huoltotarpeet ja -kustannukset ovat. Kun omiin tarpeisiin sopiva voimala on löytynyt, on aika vertailla voimaloiden hintoja ja toimitussisältöjä. Ennen hankintaa on vielä huomioitava ympäristövaikutukset, kuten melu ja välkevaikutus.

Pientuulivoiman käyttäjien kokemuksia keräsin Facebookin ”tuuli-, aurinko- ja pienvesivoiman itserakentajat” -ryhmästä, uutisista ja suorilla yhteydenotoilla yksityishenkilöihin ja yrityksiin. Kokemuksistaan kertoi yksitoista henkilöä. Näistä yhdeksällä oli kolmilapainen pientuulivoimala, joka on sähköntuotannon kannalta tehokkain malli. Kahdella oli kokemusta pystymallisista voimaloista, mutta niistä ei ollut tullut tuottoja. Pystymallisista voimaloista toinen oli myyty eteenpäin ja toinen rikkoontui myrskytuulessa parin vuoden käytön jälkeen. Kolmilapaisten voimaloiden hankintahinnat vaihtelivat voimakkaasti. Edullisimman kustannukset olivat 400 euroa ja kalleimman 15 000 euroa. Tuottojen suhteen oli myös isoja vaihteluita 50 kWh:sta 20 000 kWh:n. Takaisinmaksuajat pientuulivoimaloissa ovat pitkiä. Monet kertoivat myös voimaloiden luvattujen tuottojen olevan ylimitoitettuja. Syynä tähän on oletukset erinomaisista tuuliolosuhteista, joita on harvoin. Hyviin tuuliolosuhteisiin päästään todennäköisimmin rannikoilla, saaristossa tai tuntureilla.

Suurella osalla pientuulivoimala on sähköverkon ulottumattomissa, jolloin takaisinmaksuaika ei ole ainoa valintaperuste pientuulivoimalle. Sähköverkon ulottuvissa pientuulivoimala on useimmiten rahallisesti kannattamaton investointi, mutta voimalan koon kasvaessa kannattavuus paranee. Korkeammalla tuulee enemmän ja lapojen kasvaessa pyyhkäisypinta-ala kasvaa, mikä lisää voimalan tuottoa. Sähköverkon ulottumattomissa aurinkovoima on pientuulivoimaan nähden edullisempi ja huolettomampi vaihtoehto. Lisäksi pientuulivoimalaan verrattuna aurinkovoimalan takaisinmaksuaika on lyhyempi suuremman sähköntuotannon vuoksi.

Pientuulivoiman osalta tehdään paljon tutkimus- ja kehitystyötä, joten on mahdollista, että tulevaisuudessa pientuulivoimaloista saadaan taloudellisesti kannattavia jopa kaupunkiympäristössä. Mielenkiintoisia uusia innovaatioita pientuulivoiman osalta ovat esimerkiksi New World Windin tuuli- ja aurinkoenergiaa yhdistävät puut, Ridgebladen katonharjaa vasten tuleva pientuulivoimala ja lentokoneen kantosiivistä ideansa saanut Aerominen tuuliturbiini.

Syksyllä 2024 Thermopolis Oy aikoo järjestää aiheesta webinaarin, joten seuraa ajankohtaista palstaamme sekä sosiaalisen median tilejä (Facebookissa Thermopolis Oy ja Instagramissa thermopolisoy).

 

Lapualla 10.6.2024 Mira Perttula

 

Lähteet:

Eklund, E. 2011. Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön. Noudettu 8.5.2024 osoitteesta https://www.motiva.fi/files/6010/Joka_miehen_opas_pientuulivoiman_kayttoon.pdf

Haapanen, A., Kumpulainen, L., Kitinoja, A., ym. Energiakylä. 2015. Noudettu 8.5.2024 osoitteesta https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/7296/isbn_978-952-476-693-7.pdf;jsessionid=F8DBFD70F102210ED5CB201CBB54756C?sequence=1

Ilmatieteenlaitos. N.d. Noudettu 8.5.2024 osoitteesta https://www.ilmatieteenlaitos.fi/tuuliatlas

Suomen tuulivoimayhdistys 1. N.d. Yleistä pientuulivoimasta. Noudettu 8.5.2024 osoitteesta https://tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta-2/pientuulivoima/yleista-pientuulivoimasta