Sähköenergiajärjestelmät
31.10.2023
Tulisijan käyttäjän on aika valmistautua tulevaan lämmityskauteen
25.3.2024
Sähköenergiajärjestelmät
31.10.2023
Tulisijan käyttäjän on aika valmistautua tulevaan lämmityskauteen
25.3.2024

Energy Equilibrium (Energiatasapaino) -hanke

EU:n ja kansallisen energiahuollon keskustelussa korostuvat teemoina sekä kuluttajien että yhteiskunnan pyrkimykset energiatehokkuuteen ja päästöjen (CO2) vähentämiseen. EU-tasolla on käynnistetty huomattavia toimenpiteitä näiden tavoitteiden edistämiseksi. Energiatehokkuuden ja varastoinnin parantamisella saavutetaan kustannussäästöjä ja päästöjen vähentämisellä pyritään ilmanlaadun parantamiseen ja maailmanlaajuiseksi käsitetyn kasvihuoneilmiön torjumiseen. Voidaan todeta, että energia-alalla tapahtuva yleinen kehitys, sekä poliittinen että lainsäädännöllinen tuki- ja verotusohjaus vaikuttavat huomattavasti myös kuntien toimintaan ja hankintoihin nyt ja tulevaisuudessa.

Kun energian hinta markkinoilta vaihtelee hyvin paljon jopa tuntitasolla, on syntynyt suurta kysyntää energian varastointijärjestelmiin liittyen. Sähkö- ja lämpöenergiavarastoilla voidaan tasata hinnanvaihtelun aiheuttamia kustannuspiikkejä: kun energian hinta on korkealla, voidaan käyttää halvemman hinnan aikaan ladattua energiavarastoa. Voi olla myös tilanne, jossa käytössä olevasta energialähteestä ei saada lainkaan energiaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi voimalaitoksen vikaantuminen tai sähkönsiirron katkeaminen. Jos tämä energia sen sijaan on ladattu etukäteen akkuihin tai varastoihin silloin, kun sitä on ollut saatavilla, voidaan se käyttää tilanteessa, kun energiasta on pulaa.

Sekä kunnilla että yrityksillä on Suomessa tarve kehittää toimintaansa energiankäytössä niin, että löydetään kustannuksia säästäviä ja päästöjä vähentäviä ratkaisuja. Monilla kunnilla on tarve suunnitella energianhankintansa uudelleen tulevaisuuta ajatellen ja yrityksillä on myöskin tarve kehittää omaa liiketoimintaansa tulevaisuuden tarpeita varten vastatakseen markkinoiden kysyntään. Energy Equilibrium (Energiatasapaino) -hankkeen tavoitteena on kehittää vuorovaikutteinen ja helposti sovellettava työkalu kuntien ja energiantoimittajien päätöksenteon tueksi. Työkalun avulla voidaan tehostaa paikallisesti uusiutuvan energian toimintasuunnitelmien kehittymistä, keskittyen energian varastointi-infrastruktuurin edistämiseen.

Thermopolis Oy:n tekee yhteistyötä alueella sijaitsevien kuntien kanssa. Yhteistyö koskee suurelta osin kuntien käyttämiä ja harkitsemia energiaratkaisua sekä kiinteistöjen ylläpitoa ja kehittämistä. Osin tätä kontaktipintaa käyttäen on koottu Energy Equilibrium-hankkeen kansallinen sidosryhmä. Lisäksi mukaan on kysytty Thermopolis Oy:n kanssa hankeyhteistyötä tehneitä henkilöitä. Sidosryhmään kuuluvat ovat mukana mm.  kuntien energiantuotannossa, kuntien kiinteistöjen ylläpidossa (erityisesti energia), kunnallisten rakennusten kehittämisessä ja muissa energia-alan kehityshankkeissa.

Energy Equilibrium -hankkeessa on mukana 12 partneria kuudesta Itämeren alueen maasta (Latvia, Liettua, Puola, Suomi, Ruotsi ja Saksa). Hanke toteutetaan kolmevuotisena 2023-25. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 M€. Hankkeen päärahoittajana toimii Interreg BSR. Suomessa hankkeen edustajana toimii Thermopolis Oy.

Hankkeen tiedot:

Hanke: Energy Equilibrium – Energiatasapaino

Hankeaika: 1.1.2023 – 31.12.2025

Budjetti Suomessa: 200 000 €

Toteutus: Etelä-Pohjanmaa

 

Lapualla 2.1.2024

Sauli Jäntti,

DI, projektipäällikkö