Julkaisut

Viljanen A. Lämpöyrittäjyyttä Suomen maaseudulta Viron maaseudulle – kansainvälinen tiedonvaihto ja yhteistyö uusiutuvan energian edistäjinä maaseutualueilla, 2021   
Viljanen A. Soojusettevõtlus Soome maapiirkonnast Eesti maapiirkonda, 2021
Viljanen A. Heat entrepreneurship from the Finnish countryside to the Estonian countryside, 2021

Kodin Energiaopas

Viljanen A, Hämäläinen L, Pienimäki M. Yhteisöenergian käsikirja, 2020

Jäntti S, Sneck P. Pilottienergia strategia alhaisen lämpötilan kaukolämmöstä Ilmajoen kunnassa, 2020

Sivuvirroista liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaalle, 2016

Louhikon Korsika Oy – Sikalatoimintojen rakentamishanke Seinäjoelle. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, 2015.

Kortesoja P. Kylmäkoneiden lauhdutuslämmön hyödyntäminen. Versatile Materials -hankkeen osaraportti, 2014.

Järvelä M. Viljankuorituhkan hyödyntäminen lannoitteena. Versatile Materials -hankkeen osaraportti, 2014.

Yli-Petäys M. Turvetuhkien hyödyntäminen Seinäjoen seudulla. Versatile Materials -hankkeen osaraportti, 2014.

Metsä-Turja, Jani. Hybridilämmitysjärjestelmä – konseptin luonti. Opinnäytetyö, 121 sivua, 2014.

Yli-Petäys M, Huovari N, Hanhila J, Hämäläinen L, Laurila K, Kukkola M. Seinäjoen seudun ilmastostrategia, 2013. 

Jylhä A-P, Järvelä M. Lämpörittäjäliiketoiminnan kehittäminen- projektin raportti, 2013.

Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa -projektin loppuraportti, 2012.

Lämpöyrittäjäliiketoiminnan kehittämisen esteet ja edellytykset. Lämpöyrittäjäliiketoiminnan kehittäminen -hankkeen osaraportti, 2012.

Hanhila J. Alle 5 MW:n lämpökattilat K8-kuntien alueella, 2012.

Suvanto, T. Autio, S. Houvari, N. Mars, H. Hajautettu energiantuotanto – Eetuma-hankkeen julkaisu. 2010