Kokemuksia pientuulivoimaloista
10.6.2024
Kokemuksia pientuulivoimaloista
10.6.2024

Lämmitysjärjestelmän vaihtoon saatavilla olevat tuet

Oman kodin lämmitysmuodon vaihtamiseen voi saada valtion tukea. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät.

Tukimuotoja ovat jo pitempään olleet kotitalousvähennys, ELY-avustus ja ARA-avustus. Muutoksia on kuitenkin tapahtunut ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) osalta. ARAn  energia-avustus lämmitysmuodon vaihtamiseen on päättynyt v. 2023 aikana. Näin ollen lämmitysmuodon vaihtamiseen saatavilla olevia tukimuotoja ovat kotitalousvähennys ja ELY-tuki.

Pientalon katsotaan olevan ympärivuotisessa käytössä, jos se on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön ja siinä asuu väestötietojärjestelmän mukaan vähintään yksi henkilö vakituisesti. Pientalolla tarkoitetaan omakoti- tai paritaloa.

Avustuksen määrä on ELY avustuksessa aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa:

  • 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään maalämpöpumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön.
  • 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

Avustusta ei myönnetä, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta.

Tarkempaa tietoa edellä mainituista tuista ja niiden hakemisesta löytyy mm. seuraavista linkeistä:

https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Eristyksen eli energiatehokkuuden parantamiseen on ollut myös saatavilla tukea ARAlta, mutta valitettavasti tämäkin tuki on päättynyt: ”Energia-avustus henkilöasiakkaille, Energia-avustusta myönnettiin henkilöasiakkaille asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2023.”

Jäljellä on kuitenkin korjausavustus (yli 65-vuotiaille). Lisätietoa myös tästä alla olevasta linkistä.

https://www.ara.fi/fi/henkiloasiakkaat/avustukset-henkiloasiakkaille/korjausavustus-iakkaiden-ja-vammaisten-asuntoihin

Toki näitä erilaisia tukimuotoja kannattaa seurata itse kunkin asiasta kiinnostuneen, sillä muutoksia tukien suhteen voi tapahtua vuositasolla ja myös lisärahoituksia eri tukimuotoihin on ajoittain tullut.