Energiakatselmukset

Energian järkevä käyttö on vastuullista - ja taloudellisesti kannattavaa!

Energiankäytön tehostaminen tuo yrityksille ja yhteisöille suoraa taloudellista hyötyä ja auttaa samalla huolehtimaan ympäristöstä. Asiakas voi saada energiakatselmuksesta pysyviä säästöjä jopa ilman investointeja. Lisäksi energiakatselmukset antavat arvokasta tietoa toiminnan ohjaamiseksi kohti parempaa energiatehokkuutta ja niiden avulla voidaan tehostaa kiinteistöjen energiankäytön seurantaa ja valvontaa. Thermopolis Oy palveluihin kuuluvat energiakartoitukset ja -katselmukset.

Meiltä nyt myös suuryritysten energiakatselmukset!

Soita 06-4331290 ja tilaa!

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä. Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai konserni, jonka

  • työntekijämäärä on yli 250 tai
  • liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€.