Energiataloudellinen joulu
1.12.2022
Joutsenmerkin sisältöä – yritysten huomioiminen
28.2.2023
Energiataloudellinen joulu
1.12.2022
Joutsenmerkin sisältöä – yritysten huomioiminen
28.2.2023

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Tulevaisuudessa Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja myös ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. [1] Energian riittävyys ja sen hinta on kuitenkin puhututtanut nyt ikävinä aikoina maailmantilanteen seurauksena samanaikaisesti, kuin olisi tarkoitus sähköistyä sekä siirtyä kohti uusiutuvan energian toimintamalleja. Tehokkaana työkaluna kuitenkin tulevaisuutta ajatellen Suomessa on energiakatselmustoimintaa, joista vapaaehtoiset ja perusmuotoiset energiakatselmukset ovat käytössä kuntasektorilla. [1] Tämän kuukauden blogikirjoituksen kohteena ovatkin kunnat ja heille tarjolla oleva uusiutuvan energian kuntakatselmus, jonka tarkoituksena on kartoittaa uusiutuvan energian kannattavia lisäämismahdollisuuksia keskittyen tulevaisuuteen.

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tarkoituksena on selvittää perinpohjaisesti kunnan nykytilan kartoituksen sekä uusiutuvan energian potentiaalin selvittäminen. Katselmukset ovat kuntakohtaisia ja niihin vaikuttavat nykyiset energiaratkaisut, maantieteellinen sijainti sekä kaupunki- ja elinkeinorakenne. Kuntakatselmus antaa suuntaviivat kunnalle siitä, mikä olisi fiksuin ja kannattavin keino lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Uusiutuvan energian edistämisen vaikutukset näkyvät kunnassa kustannussäästöinä sekä positiivisina ympäristövaikutuksina. Kunta toimii myös esimerkkinä asukkailleen ja näin ollen hyödyllisen tiedon jakaminen aktiivisella viestinnällä kuntalaisille vaikuttaa myös heidän asenteisiinsa ja käyttäytymiseen.  Uusiutuva energia kiinnostaa myös yritysmaailmassa, mikä voi johtaa uusien yritysmahdollisuuksien syntyyn. Katselmukseen on mahdollista saada valtion energiatuki, kun kuntakatselmuksen tekijäksi valitaan Motivan kouluttama kuntakatselmoija. Tuki on mahdollinen myös silloin, kun edellisestä katselmuksesta on kulunut vähintään kolme vuotta. Tuki tulee kuitenkin oltava haettuna ja päätös siitä saatuna ennen kuin uusiutuvan energian kuntakatselmus-hanke on käynnistetty. [2]

Lisää energiatuesta osoitteessa: Energiatuki – Business Finland

Kuva: Pixabay – Pexels 

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa tulee noudattaa työ- ja elinkeinoministeriön antamia erillisohjeita. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa voi painottaa kunnan tarpeita ja toiveita, jotka palvelevat kuntaa tehokkaimmin ja mainita nopeasti asiat, joita on jo jossain muussa selvityksessä tutkittu riittävästi.[6] Näin työstä saadaan kunnalle sekä katselmuksen tekijälle kustannustehokas ja tuloksellinen. Uusiutuvan energian kuntakatselmus täytyy kilpailuttaa hankintalainsäädännön mukaisesti. Tarjouksen saantia helpottaa tieto siitä, mitkä kunnassa ovat tärkeitä asioita tapauskohtaisesti.  Kuntakatselmuksien hinnat eivät ole vertailukelpoisia muiden kuntien kanssa, sillä hinta määräytyy kunnan koon sekä tarpeiden mukaan. Tuki on kuitenkin sama kaikille kunnille, joka on 50 % tukikelpoisesta osuudesta, katselmoijakonsultti voi auttaa tuen hakemisessa. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tilaajan on huolehdittava laadunvarmistuslomakkeessa esitetyistä asioista niin, että työn laatu pysyy hyvänä. Vastuuhenkilön tehtävänä on noudattaa ohjeita ja huolehtia hankkeen organisoinnista tarkoituksenmukaisesti. Kun uusiutuvan energian kuntakatselmus on valmis, tuki maksetaan tämän jälkeen ja kunnan tehtävänä on tilittää kustannukset sähköisesti Business Finlandin asiointipalveluun. [4]

Lisää tietoa kuntakatselmusprosessista osoitteessa: Kuntakatselmusprosessi – Motiva

 

 

Ajankohtainen asia niin pientaloissa kuin kuntien öljylämmitteisissä rakennuksissa on lämmitysmuodon vaihtaminen ja siirtyminen uusiutuvaan malliin. Luopuminen vaatii investointeja, koska julkisten kiinteistöjen on luovuttavat öljylämmityksestä vuoden 2029 loppuun mennessä. Kuntakatselmuksella voidaan esimerkiksi selvittää mikä vaihtoehto soveltuu parhaiten yksittäiseen kiinteistöön, jotka voivat olla kunnan omia tai alueen muita suurehkoja energiaa kuluttavia rakennuksia. Aurinkoenergian suhteen kunnassa on jo voitu perehtyä mahdollisiin sijoituspaikkoihin, esimerkiksi kattopinta-alojen ja rakennuksien sähkön käytön suhteen. Katselmuksessa voidaankin selvittää valittujen kohteiden potentiaaleja, tai haluttaessa voidaan myös kartoittaa laajempi koko alueen potentiaali julkisissa rakennuksissa, sekä kaavoituksen hyödyntäminen niin, että aurinkoenergiaa on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa. Kuntakatselmuksessa voidaan myös selvittää kunnan tarpeet mahdollisille lämpöverkostolle, tai tutkia olemassa olevan kaukolämpöverkoston laajentamista vastaamaan kunnan tarpeisiin, esimerkiksi jos kuntaan on tulossa uusi asuinalue. Kaukolämmön energiantuotannonmuodon parantamista voidaan myös selvittää uusiutuvan energian toimintamalliin, sekä mahdolliset hukkalämmöt esimerkiksi teollisuudesta voidaan ottaa selvityksessä huomioon. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksella voidaan myös edellä mainitsemien asioiden lisäksi kartoittaa tuulivoiman, biomassan ja energianvarastoinnin mahdollisuuksia. [3]

Lisää tietoa kuntakatselmuksen toimista Motivan esittelykalvossa: Valtion kestävän kehityksen yhtiö (motiva.fi)

Ajankohtaisena asiana uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin liittyen on tulossa tuulivoimawebinaari uusiutuvan energian kuntakatselmoijille ja energianeuvojille, mutta tilaisuuteen voi osallistua muutkin aiheesta kiinnostuneet, esimerkiksi kunnan edustajat.

Linkki webinaarin sisältöön ja ilmoittautumiseen: Tuulivoima myötä- ja vastatuulessa - Motiva

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksia on tehty yhteensä 96 kappaletta vuosina 2003–2020. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen uutiskirjeiden pohjalta haastateltavat kunnat ovat olleet tyytyväisiä katselmuksen toteuttamiseen ja se on kannattanut. Kuntakatselmus on esimerkiksi antanut hyviä ideoita energiatehokkuuden parantamiseen. Katselmus on myös toiminut ajankohtaisena työkaluna, kun kunta haluaa siirtyä kohti uusiutuvan energian ratkaisuita. [5] Muutamasta kunnasta on myös tullut sellaista viestiä, että tahtotilaa olisi lähteä tänä vuonna edistämään uusiutuvan energian kuntakatselmusta sekä kuntakatselmuksen uusimiseen on myös ollut kiinnostusta. [6]

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen uutiskirjeitä pääset lukemaan seuraavasta linkistä: Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen uutiskirjeet - Motiva

Lähteet:

[1] Energia- ja ilmastostrategia - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

[2] Uusiutuvan energian kuntakatselmus - Motiva

[3] Valtion kestävän kehityksen yhtiö (motiva.fi)

[4] Kuntakatselmusprosessi - Motiva

[5] Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen uutiskirjeet - Motiva

[6] Sähköpostin vaihto, Juhamatti Meetteri - Motiva