Maatilakokoluokan biokaasuratkaisut energiamurroksessa

 

Maatilakokoluokan biokaasuratkaisut energiamurroksessa hankkeen tavoitteena on vähentää maatalouteen ja liikenteeseen liittyvää ympäristökuormitusta Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sekä edistää kiertotaloutta. Tätä edistetään kehittämällä pienemmän mittakaavan biokaasukonsepti ja liiketoimintamalli alueen maatilayrityksille hyödyntämällä alueen energia-alan yritysten osaamista. Hankkeella avustetaan oikeudenmukaista energiasiirtymää ja aluetaloudellista kilpailukykyä kehittämällä hyödynnettävää liiketoimintamallia uusiutuvan energian puolelle, jotta maakunnassa voitaisiin tehokkaasti hyödyntää oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa siirryttäessä turpeesta muuhun uusiutuvan energiantuotantoon. Lisäksi edistetään hallitusohjelman tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035 mennessä.

Hanketta toteutetaan etenkin teknologia- ja innovaatiokartoituksen sekä biokaasukonseptin ja liiketoimintamallin kehittämisellä. Näiden osana selvitetään biokaasun välivarastointiin ja loppukäyttöön liittyviä seikkoja. Lisäksi tarkasteluun sisällytetään pienemmän kokoluokan biokaasun tuotantoon liittyvät luvat, lainsäädäntö ja suorat aluetaloudelliset vaikutukset. Toteutus sisältää oppimista maatilakokoluokan pioneerilaitoksista, keksinnöistä ja edelläkävijöiden ratkaisuista. Alueen toimijat verkostoidaan mukaan biokaasukonseptin ja liiketoimintamallin kehitystyöhön. Tällä vastataan ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ylikulutuksen haasteisiin sekä edistetään omavaraisuutta maakunnassa sekä parannetaan yritysten kilpailukykyä kasvavilla uusiutuvan energian markkinoilla. Hajautetun loppukäytön mallia maatiloilla selvitetään niin, että toiminta olisi kannattavaa ja maatilojen olisi mahdollista tehdä biokaasuun liittyviä investointeja myös pienemmässä mittakaavassa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maatilat ja energia-alan yritykset. Hankkeen hyödynsaajia ovat MTK:n jäsenyritykset, elintarvikeketju ja paikalliset energia-alan yritykset.

Hanke toteutetaan 1.6.2021 – 31.3.2023 välisenä aikana.
Hankkeen budjetti on 100 002 €, josta 80 %:a rahoittaa ELY-keskus.

Lisätiedot

Sauli Jäntti


projektipäällikkö
puh. 0400 471 740
sauli.jantti@thermopolis.fi