LowTemp_Logo_RGB_250x225px

 

Low Temperature District Heating

for the Baltic Sea Region

 

IBSR_logo_EUflag_transpB_full_2400px

Thermopolis Oy muodostaa 18 projektipartnerin kanssa kansainvälisen hankeyhteisön, jonka tavoitteena on edistää matalan lämpötilan kaukolämmön käyttöönottoa Itämeren alueen maissa. Interreg Baltic Sea Region-ohjelmaan kuuluva LowTEMP-hanke toteutetaan 1.10.2017-30.9.2020.

Tausta


Kaukolämpö lukeutuu Itämeren alueen suosituimpiin lämmitysmuotoihin. Energia-alan murroksen, kilpailun lisääntymisen, kiristyneiden direktiivien ja standardien myötä kaukolämmön tuotannolle etsitään entistä energiatehokkaampia toiminta- ja ratkaisumalleja. Matalan lämpötilan kaukolämpöverkot on nostettu yhdeksi kaukolämpöliiketoiminnan vaihtoehdoksi, jolla pyritään vähentämään kaukolämpöverkoston lämpöhäviöitä, hyödyntämään tehokkaammin hukkalämpöä ja vastaamaan tehokkaammin uusien matalaenergiarakennusten alhaisempaan lämmöntarpeeseen. Matalan lämpötilan kaukolämpöä varten voidaan rakentaa uusia kestävän kehityksen mukaisia kaukolämpöverkostoja tai harkita olemassa olevien verkostojen optimointia.

Tavoitteet


LowTEMP-hankkeen tavoitteena on edistää Itämeren alueen kaukolämpöverkkojen kestävää kehitystä. Hankkeen avulla pyritään lisäämään paikallisten ja alueellisten kaukolämpötoimijoiden lisäksi myös viranomaisten asiantuntemusta matalan lämpötilan kaukolämpöverkon suunnittelun, rahoituksen, käyttöönoton ja tuotannon osalta. Kansainvälinen yhteistyö muodostaa erinomaisen alustan ja ympäristön, jossa projektipartnerit voivat jakaa tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä matalan lämpötilan kaukolämmön käyttöönoton edistämiseksi. Energiatehokkaampi energiantuotanto antaa mahdollisuuden energiansäästölle, paremmalle taloudelle ja puhtaammalle ilmalle Itämeren alueella.

Hankekonsortio

Hankepartnerit

Budjetti

EUR3,767,755.15

 • EAKR-rahoitus EUR 2,844,428.91. ENI-ohjelman rahoitus EUR 84,892.48. Thermopoliksen budjetti EUR 280,000.15.
 • The Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences (Puola, Lead Partner),
 • Brandenburg University of Technology (Saksa),
 • ZEBAU Centre for Energy, Construction, Architecture and Environment GmbH (Saksa),
 • Holbaek Municipality (Tanska),
 • Gate 21 (Tanska),
 • Sustainable Business Hub (Ruotsi),
 • Thermopolis Oy (Suomi),
 • Kurikan Kaukolämpö (Suomi),
 • Tartu Regional Energy Agency (Viro),
 • Riga Technical University (Latvia),
 • Vidzeme Planning Region (Latvia),
 • Gulbene Municipality (Latvia),
 • Klaipeda University (Liettua),
 • Public Institution Housing Energy Efficiency Agency (Liettua),
 • ANO Energy Efficiency Centre (Venäjä),
 • District Heating Enterprise Ltd. - OPEC Gdynia (Puola),
 • AGFW-Project-GmbH (Saksa)
 • Kalundborg Municipality (Tanska),
 • Halmstad Energy and Environment (Ruotsi).
Copyright Mindaugas Kurmis, Klaipeda University Lithuania

Lue lisää hankepartnereiden Berlinin opintomatkasta hankkeen englannin kieliseltä sivustolta.

Outside temperatures drop – good occasion to visit German best practice projects in sustainable heating supply

Copyright Baiba Norberte, Vidzeme Planning Region Latvia

Lue lisää Latviassa pidetystä hanketapaamisesta hankkeen englannin kieliseltä sivustolta.

Smart energy systems – low temperature district heating in Latvia