Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region

Thermopolis Oy muodostaa 18 projektipartnerin ja 9 eri maan kanssa kansainvälisen hankeyhteisön, jonka tavoitteena on edistää matalalämpöisten kaukolämpöverkkojen yleistymistä Itämeren alueen maissa. Interreg Baltic Sea Region-ohjelmaan kuuluva LowTEMP-hanke toteutetaan 1.10.2017-31.12.2020. LowTEMP 2.0 jatkaa tätä työtä ja hankkeen aikataulu on 1.1.2021–31.12.2021.

LowTEMP 2.0 tähtää projektin tulosten käytettävyyteen. Hankkeessa käännetään tuotettu materiaali suomeksi, tuotetaan sähköinen koulutusmateriaali ja pidetään matalien lämpötilojen kaukolämpöön liittyviä koulutuksia.

Hankkeen virallinen sivusto löytyy osoitteesta lowtemp.eu/, josta löydät hankkeessa tuotetun materiaalin.

Hankkeessa tuotettuun koulutuspakettiin pääset tutustumaan osoitteessa lowtemp.eu/e-learning/

lowtemp_elearning

Tausta


Kaukolämpö lukeutuu Itämeren alueen suosituimpiin lämmitysmuotoihin. Energia-alan murroksen, kilpailun lisääntymisen, kiristyneiden direktiivien ja standardien myötä kaukolämmön tuotannolle etsitään entistä energiatehokkaampia toiminta- ja ratkaisumalleja. Matalan lämpötilan kaukolämpöverkot on nostettu yhdeksi kaukolämpöliiketoiminnan vaihtoehdoksi, jolla pyritään vähentämään kaukolämpöverkoston lämpöhäviöitä, hyödyntämään tehokkaammin hukkalämpöä ja vastaamaan tehokkaammin uusien matalaenergiarakennusten alhaisempaan lämmöntarpeeseen. Matalan lämpötilan kaukolämpöä varten voidaan rakentaa uusia kestävän kehityksen mukaisia kaukolämpöverkostoja tai harkita olemassa olevien verkostojen optimointia.

Tavoitteet


LowTEMP-hankkeen tavoitteena on edistää Itämeren alueen kaukolämpöverkkojen kestävää kehitystä. Hankkeen avulla pyritään lisäämään paikallisten ja alueellisten kaukolämpötoimijoiden lisäksi myös viranomaisten asiantuntemusta matalan lämpötilan kaukolämpöverkon suunnittelun, rahoituksen, käyttöönoton ja tuotannon osalta. Kansainvälinen yhteistyö muodostaa erinomaisen alustan ja ympäristön, jossa projektipartnerit voivat jakaa tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä matalan lämpötilan kaukolämmön käyttöönoton edistämiseksi. Energiatehokkaampi energiantuotanto antaa mahdollisuuden energiansäästölle, paremmalle taloudelle ja puhtaammalle ilmalle Itämeren alueella.