LowTEMP – Matalan lämpötilan kaukolämpö Itämeren alueella

Thermopolis Oy muodostaa 18 projektipartnerin kanssa kansainvälisen hankeyhteisön, jonka tavoitteena on edistää matalan lämpötilan kaukolämmön käyttöönottoa Itämeren alueen maissa. LowTEMP-hanke toteutetaan 1.10.2017-30.9.2020.

Tutustu Interreg Baltic Sea Region -ohjelman englanninkieliseen verkkosivustoon tästä.

Tustu LowTEMP-hankkeen englanninkieliseen hankesivustoon tästä.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Kaukolämpö lukeutuu Itämeren alueen suosituimpiin lämmitysmuotoihin. Energia-alan murroksen, kilpailun lisääntymisen, kiristyneiden direktiivien ja standardien myötä kaukolämmön tuotannolle etsitään entistä energiatehokkaampia toiminta- ja ratkaisumalleja. Matalan lämpötilan kaukolämpöverkot on nostettu yhdeksi kaukolämpöliiketoiminnan vaihtoehdoksi, jolla pyritään vähentämään kaukolämpöverkoston lämpöhäviöitä, hyödyntämään tehokkaammin hukkalämpöä ja vastaamaan tehokkaammin uusien matalaenergiarakennusten alhaisempaan lämmöntarpeeseen. Matalan lämpötilan kaukolämpöä varten voidaan rakentaa uusia kestävän kehityksen mukaisia kaukolämpöverkostoja tai harkita olemassa olevien verkostojen optimointia.

LowTEMP-hankkeen tavoitteena on edistää Itämeren alueen kaukolämpöverkkojen kestävää kehitystä. Hankkeen avulla pyritään lisäämään paikallisten ja alueellisten kaukolämpötoimijoiden lisäksi myös viranomaisten asiantuntemusta matalan lämpötilan kaukolämpöverkon suunnittelun, rahoituksen, käyttöönoton ja tuotannon osalta. Kansainvälinen yhteistyö muodostaa erinomaisen alustan ja ympäristön, jossa projektipartnerit voivat jakaa tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä matalan lämpötilan kaukolämmön käyttöönoton edistämiseksi. Energiatehokkaampi energiantuotanto antaa mahdollisuuden energiansäästölle, paremmalle taloudelle ja puhtaammalle ilmalle Itämeren alueella. 

 

Hankeyhteisö

LowTEMP-hanke toteutetaan yhdeksän Itämeren alueen maan yhteistyönä, mutta tulokset ovat hyödynnettävissä koko Itämeren alueella. Projektin pääpartnerina toimii puolalainen Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences. Suomalaiset projektipartnerit ovat Kurikan Kaukolämpö Oy sekä Thermopolis Oy.  Thermopolis vastaa koko hankkeen viestinnästä ja Kurikan kaukolämmön kanssa Etelä-Pohjanmaalla toteutettavasta kehitystyöstä.

 

Hankkeen budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 767 755,15 €, EAKR-rahoituksen ollessa 2 844 428,91 € ja ENI-ohjelman rahoituksen ollessa 84 892,48 €. Thermopoliksen budjetti LowTEMP-hankkeessa on 280 000,15 €.

 

Lisätiedot:  

Lea Hämäläinen, projektipäällikkö, puh. 040 960 6976, lea.hamalainen@thermopolis.fi 

Pauli Sneck, projektityöntekijä, puh. 040 047 1740 pauli.sneck@thermopolis.fi