LowTEMP koulutusseminaari 9.12.2021 klo 9.00–12.00
8.12.2021
ZeroCO2 hankkeen sidosryhmätapahtuma 10.1.2022 klo 10-12
13.12.2021
LowTEMP koulutusseminaari 9.12.2021 klo 9.00–12.00
8.12.2021
ZeroCO2 hankkeen sidosryhmätapahtuma 10.1.2022 klo 10-12
13.12.2021

Lehdistötiedote ZeroCO2 jatkoajasta

 

ZEROCO2 -hanke saa lisärahoitusta hiilidioksidipäästöjen vähentämisen jatkamiseksi

13. joulukuuta 2021

 

Vuosina 2016-2020 Interreg Europen ZEROCO2 -hankkeessa määriteltiin rakennukset, joiden energiankulutuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat lähes nolla (NZCO2EB). Hankkeessa esiteltiin erilaisia hyötyjä, joita saatiin erilaisista rakennustyypeistä. Alkuperäisessä hankkeessa osoitettiin erilaisten teknologioiden ja energiatehokkuuslähteiden yhdistäminen – näitä teknologioita voitaisiin käyttää asetettujen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi, jotta voitaisiin suunnitella räätälöityjä toimintalinjoja, joilla edistetään lähes nolla hiilidioksidipäästöisiä rakennuksia energiankäytön vuoksi paikallisesti, alueellisesti, kansainvälisesti ja EU:n tasolla.

ZEROCO2 esitteli myös erilaisia rahoitusmenetelmiä tällaisten rakennusten edistämiseksi. ZEROCO2 -hanke on hiljattain saanut lisää EU:n Interreg Europe – rahoitusta jatkaakseen kiitosta saanutta työtään tietoisuuden lisäämisessä ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa rakennusten hiilidioksidipäästöjen vähentämisteknologioiden alalla. ZEROCO2 jatkoaika ottaa uuden askeleen eteenpäin kohti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja nollapäästöpolitiikkaa, johon sisältyy EU:n Green Deal -ohjelma ja poliittiset välineet. Näiden avulla voidaan optimoida myönnetyt elvytysrahat ja keskittyä julkisten rakennusten ja asuinrakennusten peruskorjauksiin.

Kansainvälinen konsortio jatkaa yhteistyötä hiilidioksidipäästöjä vähentävän rakennusteknologian edistämisessä. Jatkoajalla ZEROCO2-hanke toimii seuraavien 12 kuukauden aikana rakennusten energiatehokkuuden alalla ja ylittää sen alkuperäiset, vuonna 2016 asetetut tavoitteet, joilla pyritään saavuttamaan EU:n tavoite vähentää päästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. ZEROCO2-hankkeessa jatketaan talouskasvun irrottamista resurssien käytöstä ja tuetaan siirtymistä kohti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämistä ja energiatehokkuuden edistämistä – tällä kertaa kohti hiilidioksidipäästötöntä taloutta vuoteen 2050 mennessä.

 

Hankekumppanit

1.Local Energy Agency Spodnje Podravje (LEASP) – Slovenia

2. Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) – Kreikka

3. Molise Region – Italia

4. Thermopolis Ltd. – Suomi

5. Agency for Sustainable Med Cities & Territories (AVITEM) – Ranska

6. University of Malta – Malta

 

Ulkopuolinen asiantuntemus: European Institute for Innovation – Technology (EIfI-Tech) Saksa

 

Lisätietoja aiheesta antaa:

Joonas Lassila
Projektipäällikö
Thermopolis Oy
joonas.lassila@thermopolis.fi