Energisparande är en miljöåtgärd  - det sparar också pengar

Mycket energi förbrukas hemma, i trafiken, på jobbet och i fritiden. Förutom den direkta användningen av värme och el används också mycket energi för att producera de varor och tjänster vi köper. På så vis påverkar alla våra konsumtionsval. Vi gör lösningar varje dag där energi är en av komponenterna. Energianvändning är en livsstilsfråga där våra vardagliga användningar spelar roll. Även små förändringar och införandet av energieffektivitet som ett av upphandlingskriterierna har en gynnsam effekt på energianvändningen.

Thermopolis ger regional energirådgivning i södra Österbotten, Österbotten och Centrala Österbotten.

Under våren 2019 ordnade energimyndigheten i Finland en upphandling för en fyraårig regional energirådgivning i alla finländska landskap. Thermopolis Ab valdes ut för att genomföra energikonsultation i södra Österbotten, Centrala Österbotten och Österbotten. Gratis energirådgivning ges till kommuner, små och medelstora företag och konsumenter.

Vi delar information:

  • hållbar offentlig upphandling,
  • energieffektivitetsavtal,
  • energibesiktningsverksamhet,
  • kommunala inspektioner av kommunal förnybar energi, (främjande av energisynen, effektivitetsavtalen och förnybar energi i kommunerna)
  • kommissionerna av förnybar energi,
  • förbättra energieffektiviteten och
  • konsumentens vardagliga energianvändning.

Thermopolis Ab personal deltar i implementeringen av energirådgivning. Du kan hitta rätt kontaktperson för ditt ärende på kontaktsidan.

Energimyndigheten finansierar regional energirådgivning.