Materiaalien hyötykäyttö- materiaalikatselmukset

Luonnonvarojen hupenemisesta johtuvaa kestävyyskriisiä voidaan torjua tuottamalla tuotteita ja palveluita, joihin kuluu mahdollisimman vähän materiaaleja, raaka-aineita ja energiaa.

Materiaalikatselmuksilla autamme yrityksiä

- tehostamaan materiaalien ja raaka-aineiden käyttöä
- hyödyntämään tuotannossa syntyviä sivuvirtoja
- vähentämään jätteitä
- saavuttamaan kustannussäästöjä