Teuvan kunta järjestää Energiaillan 24.10.2022 klo 18:00
12.10.2022
Taloyhtiön ajankohtaispäivä 2.11.2022 klo 17:00-18:30
22.10.2022
Teuvan kunta järjestää Energiaillan 24.10.2022 klo 18:00
12.10.2022
Taloyhtiön ajankohtaispäivä 2.11.2022 klo 17:00-18:30
22.10.2022

Lehdistötiedote ZeroCO2 hankkeen matkasta hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä

ZEROCO2 jatkaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävää matkaansa.

18 lokakuuta 2022

Vuosina 2016–2020 ZEROCO2 Interreg Europe -hankkeessa määriteltiin rakennukset, joiden energiankulutuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat lähes nolla (NZCO2EB). Hankkeessa esiteltiin erilaisia hyötyjä, jotka johtuivat erilaisista rakennustyypeistä. Alkuperäinen hanke osoitti erilaisten teknologioiden ja energiatehokkuuslähteiden yhdistämisen – näitä teknologioita voitaisiin käyttää asetettujen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi, jotta voitaisiin suunnitella räätälöityjä toimintalinjoja, joilla edistetään lähes nolla hiilidioksidipäästöisiä rakennuksia energiankäytön vuoksi paikallisesti, alueellisesti, kansainvälisesti ja EU:n tasolla. ZEROCO2-hankkeessa esiteltiin myös erilaisia rahoitusmenetelmiä tämäntyyppisten rakennusten edistämiseksi.

Vuonna 2021 ZEROCO2-hanke sai lisää EU:n Interreg Europe -rahoitusta jatkaakseen kiitosta saanutta työtään tietoisuuden lisäämiseksi ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi rakennusten hiilidioksidipäästöjen vähentämisteknologioiden alalla. EU:n rahoittaman ZEROCO2-hankkeen jatkaminen antoi osallistuville kumppanialueille mahdollisuuden ottaa uuden harppauksen eteenpäin kohdentaen hiilidioksidipäästöjen vähentämisohjelmaa, nettonollapolitiikkaa – erityisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelma – käsittelemällä poliittisia välineitä kohdennettujen elvytysvarojen optimoimiseksi keskittyen julkisten rakennusten ja asuinrakennusten syväkorjauksiin.

Kansainvälinen konsortio on todellakin jatkanut aaltojen nostattamista matkallaan kohti nettonollapäästöjä kuluneen vuoden aikana, jolloin se on toteuttanut lisätoimia. Kansainvälinen konsortio on tehnyt arvokkaita lähtötilannetutkimuksia – mukaan lukien alueelliset SWOT-analyysit (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat), jotka on laadittu yhdessä alueellisten sidosryhmien kanssa, sekä kokemusten ja asiantuntemuksen vaihto Ptujissa (eli mitä kumppanuus on opettanut; yhteisten haasteiden tunnistaminen) – sekä tunnistanut kaksitoista esimerkkiä hyvistä käytännöistä ja järjestänyt vertaisarviointitapahtuman Maltalla, ja se on pyrkinyt saavuttamaan tärkeimmän tavoitteensa, joka on hyvien käytäntöjen toimittaminen avoimen lähdekoodin mukaiseen Interreg Europe -politiikkalähtöisen oppimisfoorumin (Interreg Europe Policy Learning Platform) tietokantaan.

Lue koko artikkeli ZeroCO2 hankkeen matkasta kohti nettonollapäästöjä klikkaamalla tästä