ZeroCO2 – Promotion of Near Zero CO2 Emission Buildings Due to Energy Use

http://www.interregeurope.eu/zeroco2/

Hanke jatkaa vuoden jatkoajalla 1.10.2021-30.9.2022.

Lehdistötiedotteet:

13. joulukuuta 2021 Lehdistötiedote ZeroCO2 hankkeen jatkoajasta ja lisärahoituksesta

18. lokakuuta 2022 Lehdistötiedote ZeroCO2 hankkeen matkasta hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja esitellä KÄYTTÖKAARENSA AIKANA LÄHES NOLLA CO2 -PÄÄSTÖISTEN RAKENNUSTEN mahdollisuudet sekä positiiviset vaikutukset ilmastoon ja kestävään kehitykseen. Tarkoituksena on vaikuttaa lainsäädäntöön ja tuleviin poliittisiin suunnitelmiin niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin EU-tasolla.

Toimintatavat:

 • Sidosryhmien tunnistaminen ja osallistaminen mm. seminaarien, työpajojen, olemassa olevien verkostojen ja sosiaalisen median kautta
 • Nykytilan kartoitus osallistujamaissa mm.:
  • Uusiutuvien käyttö ja potentiaali
  • Lainsäädäntö
  • Alueelliset strategiat
 • Esimerkkikohteiden simulointi
 • Kustannus- /hyötyanalyysi parhaista vaihtoehdosta vähentää CO2-päästöjä
 • Kansainvälinen yhteistyö
 • Julkaisut, suositukset

Rahoitus ja kesto:

Hanketta rahoitetaan Interreg Europe –ohjelmasta.

Thermopoliksen budjetti on 215 000 € / 1.4.2016-31.3.2020.

Tapahtumat:

Sidosryhmätapahtuma 10.1.2022: https://www.thermopolis.fi/zeroco2-hankkeen-sidosryhmatapahtuma/

Sidosryhmätapahtuma 9.9.2022: Toinen sidosryhmätapahtuma

Partnerit:

Hankkeessa on yhteensä kahdeksan toteuttajaorganisaatiota.

 • Local Energy Agency Spodnje Podravje (Slovenia) , pääpartneri
 • Mediterranean Agronomic Institute of Chania (Greece)
 • Molise Region (Italy)
 • Municipality of Kaunas District (Lithuania)
 • European Institute for Innovation (Germany)
 • Thermopolis Ltd. (Finland)
 • Agency for sustainable Mediterranean cities and territories (France)
 • University of Malta (Malta)

Hyvät käytännöt:

ZeroCO2 hankkeessa partnerit tapasivat kokemustenvaihto tilaisuudessa Maltalla 8.6.2022, jossa kaikki partnerit esittelivät kaksi hyvää käytäntöään maistaan liittyen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen sekä hiilidioksidi päästöjen vähentämiseen.

Hyvät käytännöt liitteenä: ZeroCO2 hankkeen esitellyt hyvät käytännöt Maltalla

Lisätietoja hyvistä käytännöistä voi kysyä joonas.lassila@thermopolis.fi

zeroco2_logo

Interreg Europe_logo

The above only reflects the author's views and the programme authorities are not liable for any use that may by made of the information contained.