Kokoontumistilojen energiakatselmus -hanke

 

Hanke toteutetaan Kuudestaan ry:n alueella olevissa nuorisoseura-, metsästysseura-, työväen- ja kylätaloissa, sekä vastaavanlaisten yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnoimissa kokoontumistiloissa (yhteisnimitys kylätalo).

 

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa rakennusten kuntoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian hyödyntämisen näkökulmasta. Hankkeessa laaditaan kirjallinen raportti kiinteistöjen energiakulutusten vähentämiseksi ja energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. Rakennuskohtaisissa energiakatselmusraporteissa esitetään erilaisten teknisten muutosten investointisummat, energiansäästöt ja takaisinmaksuajat. Tiedot auttavat esimerkiksi peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa kiinnittämään huomiota rakennusten energiatehokkuutta lisääviin ratkaisuihin. Raportti helpottaa kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta vastaavia henkilöitä kiinnittämään huomioita myös rakennusten käyttötottumuksiin. Raportissa ehdotetut toimenpiteet eivät velvoita kiinteistön omistajia toteuttamaan niitä. Hanketta toteutetaan 2015 – 2017. Hankkeen rahoitus on myönnetty kehittämisyhdistys Kuudestaan ry:stä.

 

lippu_ja_tunnuslause maaseutu2020_oranssi      kuudestaan_logo