Innovatiivinen ja resurssitehokas Etelä-Pohjanmaa

  Mikä yrityksen kehittämiskysymyksissä askarruttaa

 • Oletteko rakentamassa uutta tai remontoimassa vanhaa ja tarvitsisit neuvoja energia-asioissa?
 • Onko yrityksen energiankulutus hallinnassa, haluaisiko yritys säästää energiakuluissa?
 • Onko tiedossa kuinka yrityksesi energiankulutus jakaantuu ja kuinka suurta kulutus on?
 • Onko yrityksellä tarvetta saneerata lämmitysjärjestelmää, haluatko lisää tietoa vaihtoehdoista?
 • Syntyykö hyödynnettävää hukkalämpöä tai hukataanko energiaa mm. ilmanvaihdon kautta?
 • Onko yrityksellä tiedossa vaihtoehtoiset uusiutuvanenergian tuotantotavat?
 • Syntyykö tuotannossa hukkamateriaalia tai uudelleen hyödynnettävää jätettä?
 • Onko yrityksen jätteen- ja materiaalinkäsittelystä aiheutuvat kulut tiedossa sekä hallinnassa?
 • Onko yritys tietoinen kustannusten säästöpotentiaalista, mitä voidaan saavuttaa energia- ja materiaalitehokkuutta seuraamalla ja kehittämällä?
 • Onko yrityksesi tietoinen saatavilla olevista investointi- ja rahoitusmahdollisuuksista?

  Innovatiivinen ja resurssitehokas Etelä-Pohjanmaa -hanke

 • Kohdeyrityksinä kaikki Etelä-Pohjanmaan alueen mikro- ja pienyritykset.
 • Aktivoida ja auttaa yrityksiä kehittämään omaa toimintaa tiedonjaon ja yrityskäyntien kautta.
 • Jakaa puolueetonta tietoa ja vastata yritysten esittämiin kysymyksiin.
 • Auttaa yrityksiä selvittämään omia tarpeita sekä mitoittamaan mm. energiajärjestelmiä.
 • Auttaa säästämään energiaa, ympäristöä sekä suoraan yritysten kustannuksia.
 • Auttaa valitsemaan energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä laitteita ja komponentteja.
 • Aktivoida yrityksiä ottamaan käyttöön uusiutuvia energiantuotantotapoja.
 • Tehdä yrityksiin suoria yrityskäyntejä sekä tarkastella yritystä kiinnostavia asioita.
 • Tehdä yritykselle yhteenveto yrityskäynnistä ja mahdollisista kehittämiskohteista.
 • Auttaa yritystä tekemään kehittämistoimenpiteitä.

  Rahoittaja toimii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke toteutetaan vuosien 2015 – 2019 välisenä aikana. Hallinnoijana ja toteuttaja toimii Thermopolis Oy. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Jani Metsä-Turja (jani.metsa-turja@thermopolis.fi, puh. 044 5250 148).   Ota yhteyttä ja ilmoita yrityksesi mukaan hankkeeseen: https://drive.google.com/open?id=1NCLdYCrisfmpKhG713bdMoNlsu4G9zzQm6hXimx6BM0     lippu_ja_tunnuslausemaaseutu2020_oranssi