Energiatieto- hankkeet Aisaparin ja Kuudestaan Leader-ryhmien alueella

 

Tiedonvälityshankkeissa välitetään tietoa energiatehokkuudesta, energia-asioista, ympäristöystävällisyydestä, kestävästä kehityksestä ja materiaalitehokkuudesta. Tietoa välitetään esimerkiksi kyläilloissa, yhdistysten tapahtumissa ja “tonttipäivillä”.

Tavoitteena on aktivoida maaseudun asukkaita ja lisätä tietoutta energia-, ympäristö- ja resurssitehokkuuden parantamiseen, uusiutuvan energian käyttöönottoon ja kestävän kehityksen huomioimiseen toiminnassaan.

Hankkeissa käytetään useita viestintäkeinoja, mm. sosiaalista mediaa ja YouTube –videoita. Hankkeissa tehdään yhteistyötä mm. Leader-ryhmien kylähankkeiden, kyläyhdistysten, kuntien lupaviranomaisten, kirjastojen, marttojen ja muiden yhdistysten ja kehittämishankkeiden kanssa.

Hankkeiden kohderyhmänä ovat kaikenikäiset maaseudun asukkaat ja kyläyhteisöt. Energiatieto -hankkeet toteutetaan 1.4.2016-31.3.2019.

 

energiatieto_logo

 

 

 

 

lippu_ja_tunnuslausemaaseutu2020_oranssi