Co2mmunity

Co2mmunity-hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyöverkostossa, jonka tavoitteena on edistää yhteisöenergian käyttöönottoa Itämeren alueella. Hanke toteutetaan 1.10.2017-30.9.2020.

 

Tutustu hankkeen englanninkieliseen verkkosivustoon tästä!

 

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Co2mmunity-hanke tuottaa kunnille, yhteisöille ja alueellisille energiatoimijoille tietoa yhteisöenergian alueellisesta kehittämisestä ja uusiutuvan energian (aurinko-, maa-, vesi- ja bioenergia) hyödyntämisestä. Hankkeessa yhteisöenergialla (engl. Community energy) tarkoitetaan esim. kyläyhteisön pienimuotoista lämmöntuotantoa.

Hankkeen tavoitteena on edistää yhteisöenergian tunnettavuutta Itämeren alueen kunnissa ja yhteisöissä. Hankkeessa tuotetaan tietopohja lähienergian hyödyntämisestä ja aluekohtaiset yhteisöenergian käsikirjat. Hanke sisältää myös tilannekatsauksen Itämeren alueen tämän hetkisestä yhteisöenergian tilanteesta ja hyviä käytäntöjä yhteisöenergian alueellisen edistämisen tehostamiseksi.

 

Hankeyhteisö

Hanke toteutetaan kahdeksan Itämeren alueen maan yhteistyönä. Projektin pääpartnerina toimii saksalainen Kielin yliopisto. Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto Thermopolis Oy:n ohella muut suomalaiset projektipartnerit ovat Aalto-korkeakoulusäätiö sr, Green Net Finland ry ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Hankkeessa muodostetaan alueelliset työryhmät Etelä-Pohjanmaalle ja Uudellemaalle. Mikäli olette kiinnostuneet työryhmätyöskentelystä pyydämme teitä ottamaan yhteyttä.

 

Hankkeen budjetti

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaa Co2mmunity-hankkeen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 148 866,00 €. EAKR-rahoituksen osuus on 2 447 847,26 €. Thermopoliksen budjetti on 138 497,10 €.

 

Lisätiedot:

Anne Viljanen, projektipäällikkö, puh. 044 738 0020, anne.viljanen@thermopolis.fi