Rakennusten Kulutusten Pienentämishanke (RaKuPi)

 

RaKuPi hanke toteutetaan kehittämisyhdistys Liiveri ry:n alueella olevissa yleishyödyllisten
yhteisöjen hallinnoimissa rakennuksissa energiatoimisto Thermopolis Oy:n tekemänä.
Kyseisiä tiloja ovat mm. nuorisoseura-, metsästysseura-, työväen- ja kylätalot.

Hankkeen sisältö
Hankkeen keskeinen tavoite on rakennusten kulutusmenojen pienentäminen selvittä-
mällä kiinteistöjen energiakulutukset ja niiden muutosratkaisut. Hanke painottuu
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kuten aurinkosähkön ja lämpöpumppujen
lisäämiseen sekä fossiilisen energian vähentämiseen. Hankkeessa laaditaan kirjallinen
raportti kiinteistöjen energiakulutusten vähentämiseksi, ja energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. Hankkeessa selvitetään myös sähköautojen latauspisteiden
uudet vaatimukset ja sen vaatimat toimenpiteet. Raportin toimenpiteille laaditaan kustannusarvio, mahdollinen vuosisäästö ja takaisinmaksuaika, jos se on mahdollista. Siinä korostetaan seikkoja, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Tarvittaessa raportissa esitetään tarvittaessa myös isoja investointeja, jos niiden takaisinmaksuaika on lyhyt.
Raportti helpottaa kiinteistöistä vastaavia henkilöitä jo mahdollisen peruskorjauksen
suunnitteluvaiheessa kiinnittämään huomiota rakennusten energiatehokkuuteen. Hanke pitää tarvittaessa sisällään myös kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta vastaavien
henkilöiden neuvontaa mm. investointiavustusten saamiseksi. Hankkeen tavoite on
säästää kiinteistöjen käyttömenoissa, mutta
katselmusraportti ei velvoita kiinteistö-
jen omistajia raporteissa ehdotettuihin toimenpiteisiin.

Lisätiedot

Pauli Kortesoja


projektipäällikkö
puh. 044 438 4201
pauli.kortesoja@thermopolis.fi
 
HANKKEEN AIKATAULU Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.9.2020 – 31.12.2022 välisenä aikana.
 
 
HANKKEEN RAHOITTAJA Hanke on tarkoitus rahoittaa 90 % Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n myöntämänä Manner - Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
 
 
HANKKEEN OMARAHOITUS Omarahoituksen 10 % osuus on tarkoitus saada ainakin osittain yhteisöjen talkootyö- nä. Talkootyö on käytännössä edellisen vuoden energiakulujen selvitys. Myös kiinteistön katselmointi ja raportin palautetilaisuus hyväksytään hankkeen talkootyöksi.
 

Rahoittajat