Kiinteistöjen Kulutusten Pienentämishanke (KIKUPI)

 

KiKuPi hankkeen keskeinen tavoite on rakennusten kulutusmenojen pienentäminen. Hanke
painottuu energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kuten aurinkosähkön ja
lämpöpumppujen lisäämiseen sekä fossiilisen energian vähentämiseen. Hankkeessa
laaditaan kirjallinen raportti kiinteistöjen energiakulutusten vähentämiseksi, ja
energiajärjestelmien tehokkuuden parantamiseksi. Raportin toimenpiteille laaditaan
kustannusarvio, vuosisäästö ja takaisinmaksuaika. Siinä korostetaan seikkoja, jotka
ovat kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Tarvittaessa raportissa esitetään myös
isoja investointeja, jos niiden takaisinmaksuaika on lyhyt.

Raportti helpottaa kiinteistöistä vastaavia henkilöitä jo mahdollisen peruskorjauksen
suunnitteluvaiheessa kiinnittämään huomiota rakennusten energiatehokkuuteen.
Hanke pitää tarvittaessa sisällään myös kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta vastaavien
henkilöiden neuvontaa mm. investointiavustusten saamiseksi. Katselmusten tavoite on
säästää kiinteistöjen käyttömenoissa, mutta katselmusraportti ei velvoita kiinteistöjen
omistajia raporteissa ehdotettuihin toimenpiteisiin.

Lisätiedot

Pauli Kortesoja


projektipäällikkö
puh. 044 438 4201
pauli.kortesoja@thermopolis.fi
 
HANKKEEN RAHOITTAJA Hanke on tarkoitus rahoittaa 90 % Kehittämisyhdistys Aisapari ry:n myöntämänä Manner - Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
 
 
HANKKEEN AIKATAULU Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.6.2020 – 30.6.2022 välisenä aikana.
 
 
HANKKEEN OMARAHOITUS Omarahoituksen 10 % osuus on tarkoitus kerätä talkootyöllä tai mahdollisesti kiinteistöjen omistajilta.
 

Rahoittajat